Cilt 28, Sayı 3 (2014)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

INTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ: DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN, BİREYSEL İHTİYAÇLARIN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME PDF
Ece Aksu Armağan, Aykut Hamit Turan
Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Meslek Yüksekokulları Örneği Başlıksız PDF
Mehmet Karahan, Ömür Hakan Kuzu
ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME, FİNANSAL BULAŞMA VE KÜRESEL FİNANSAL KRİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
HASAN AYAYDIN
Negatif Ağızdan Ağıza İletişim(Wom) ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-Wom): Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma PDF
yasin özaslan
AB ÜLKELERİ KARŞISINDA TÜRK TARIMININ REKABET GÜCÜ: DİNAMİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ PDF
Mehmet KARACUKA, Ertuğrul Deliktaş, Halil Tunca
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN AAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
İskender Peker, ilker murat ar, Birdoğan Baki
KADIN ÇALIŞANLARIN YAŞAMIŞ OLDUKLARI İŞ AİLE YAŞAMI ÇATIŞMASININ İŞ VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ PDF
emel iştar, Salih Dursun
TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI SORUNU VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ARAYIŞLAR PDF
Metin Bayrak, Ömer Esen
Yöresel Ürünlerin Ulusal Pazarlara Açılmasında Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri; Burdur Ceviz Ezmesi Örneği PDF
Yüksel Köksal
Bir Geçiş Dönemine Ait Reklamların Bilgi İçeriği PDF
tufan özsoy
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY PDF
Funda Özçelik, Burcu Avcı Öztürk, Sevda Gürsakal
Yolsuzlukların Sosyoekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Veri Analizi PDF
Harun Yakışık, Ahmet Kibar Çetin
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (1980-2010) PDF
ÖMER DORU, Ş.Mustafa ERSUNGUR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646