Cilt 28, Sayı 2 (2014)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

HEKİMLERİN KURUMSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Mehmet Çetin, Songül Çınaroğlu, Bayram Şahin
Öğrenilmiş Güçlülük:Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma PDF
Fatih SOBACI, Sema POLATCI
ULUS DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLERİN ETKİSİ PDF
Gökhan Tuncel
TÜRKİYEDE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK POLİTİKİLAR: TARİHSEL BİR BAKIŞ PDF
Şuayip Durak, Vedat Kaya
Kişisel Değerler ve İçsel Yenilikçilik Boyutları İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi PDF
Aysel Erciş, Bahar Türk
ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN DEMOGRAFİK VE KURUMSAL FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ELEMANALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
ibrahim durak, ibrahim durak
OECD ÜYESİ ÜLKELERİN EKONOMİK ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜMÜ PDF
Ayhan Demir, Fehim Bakırcı
PAZARLAMA MESLEK İMAJINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK İMAJI ALGILARI PDF
AYDA AKKOL GÖK
STRATEJİK DÜŞÜNMENİN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK ELEŞTİREL DÜŞÜNME: YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Atılhan Naktiyok, Mukaddes Çiçek
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN BIST’DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SERMAYE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
M. FARUK ÇATAL
ÖZGÜVENİN ANLIK SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
alpaslan yüce
"Bütçe Saydamlığı ve Ekonomik Özgürlüğün Yolsuzluk Üzerindeki Etkisi" PDF
Gül KAYALIDERE
KOBİ’LERİN BANKA TERCİHLERİNDE BİLGİ PORTALLARININ ROLÜ PDF
Hilal Özen, Bahar Yaşin
TÜRKİYE’DE BİRİNCİL ENERJİ KULLANIMI VE EKONOMİK BÜYÜME PDF
YILMAZ BAYAR
Turkey’s Objective of Full Membership in the EU with reference to Maastricht Criteria PDF
Halit Burç Aka, Bilge Gürsoy


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646