Cilt 28, Sayı 1 (2014)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

sayı bilgisi PDF
Turan Ondes

Makaleler

Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile IMKB Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi PDF PDF
Ayşe Yıldız, Emine Ebru Aksoy
THE EFFECT OF INFLATION UNCERTAINTY ON PRICE COMPONENTS: THE CASE OF TURKEY (ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN FİYAT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ) PDF
pınar kaya samut
İÇSEL BATIK MALİYETLER VE PİYASA YAPISI: SUTTON’IN TEORİK ANALİZİ ÜZERİNE NOTLAR PDF
M. Akif ARVAS
TÜRKİYE’NİN KONUT TALEBİNİN ANALİZİ: 1970-2011 PDF
Fuat Lebe, Yusuf Ekrem Akbaş
A Univariate Nonlinear Model of the Returns on Istanbul Stock Exchange 100 Index PDF
Harun Öztürkler
İNSANİ GELİŞME VE YOKSULLUK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ PDF
Ebül Muhsin Doğan, Halim Tatlı
TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Murat Çetin, Fahri Seker
18. ASIRDA AVRUPA’DA PARA, BANKA VE MEVDUAT ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN OSMANLI DEVLETİ’NE YANSIMALARI PDF
Nurullah KARTA
Nüfus Ekonomik Büyüme Kaynağı Olabilir Mi?:“En Az Üç Çocuk” Politikasına Tarihsel Bir Bakış PDF
Vedat KAYA, Ömer YALÇINKAYA
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ PDF
Seyfettin Artan, Pınar Hayaloğlu, Nuri Baltacı
KOBİ’LERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETİM DESTEĞİ BOYUTU İLE İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI PDF
Ali Aslan ŞENDOĞDU, Musa Özata, Esra Çiftçi
TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN OLUMSUZ TUTUM VE BEKLENTİLER: SİNİK TUTUM VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Alev Torun, Dilek Üçok


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646