Cilt 27, Sayı 4 (2013)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Turan Ondes

Makaleler

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI SEÇİMİ PDF
Yusuf Ziya AYIK, Yavuz KILAVUZ
ÖRGÜTLERDE KİŞİLERARASI YETENEK TRANSFERİ VE YÖNTEMLERİ: MÜFETTİŞLİK ALANINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Aykut Göksel, Belgin Aydıntan, Dursun Bingöl
ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Gül Denktaş Şakar, Ayşe Güldem Cerit
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN AFETLER KARŞISINDAKİ DURUMU PDF
Vedat Laçiner, Ömer Yavuz
DENGELİ ÖLÇÜM KARTI’NIN HASTANE İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI PDF
Mehmet Selami Yıldız, Önder Kethüda, Mehmet Nurullah Kurutkan
VERİ ZARFLAMA ANALİZİNDE (VZA) MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: IMKB'YE KAYITLI MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
YILMAZ AKYÜZ, FEYYAZ YILDIZ, ZÜBEYDE KAYA
Dış Politika ve Basın: Avrupa Birliği Müzakere Tarihi Alma Sürecinde Hürriyet Gazetesi PDF
Bulut GÜRPINAR
Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü:Türkiye Örneği (1987-2010) PDF
vedat kaya, ömer yalçınkaya, ibrahim hüseyni
İŞLETMELERDE SÜREÇ YENİLEME VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA PDF
ali rıza ince, Derya Fatma Biçer, Selim Çam
DIŞ TİCARET VERGİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ PDF
menşure kolçak
KURUMSAL YÖNETİM VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ PDF
Tülay İLHAN NAS, Kader TAN ŞAHİN, Tarhan OKAN
Ticari Açıklık ve Kamu Büyüklüğü İlişkisi: Panel Nedensellik Testi PDF
Fatma Zeren, Suzan Ergün
VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKI OLUŞUMUNDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ: ADANA ÖRNEĞİ PDF
İbrahim ORGAN, Baki YEGEN
A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH AND KOREAN POLITICAL ECONOMY: ECONOMIC CRISIS PERSPECTIVE PDF
Gökhan Karsan, Erhan Atay
EUROPEAN DEBT CRISIS AND ITS POSSİBLE IMPLICATIONS ON THE ECONOMIES OF DEVELOPING COUNTRIES: TURKEY CASE PDF
Özgür Topkaya, Halil Özekicioğlu, Hasan Alp Özel
Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları PDF
Vedat Kaya, Adem Türkmen
ÇEVRESEL SORUNLARA DAVRANIŞSAL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMESİNDE SOSYAL PAZARLAMANIN KULLANILMASI PDF
Levent Gelibolu, Canan Madran
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ PDF
Ramazan Yanık
ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
mehmet mercan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646