Cilt 27, Sayı 3 (2013)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Turan Ondes

Makaleler

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ANLAYIŞI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Fatih Çağla Karcıoğlu, Erdoğan Kaygın
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
ibrahim yıldız, Ömer Faruk İşcan
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Celal KIZILDERE, Burhan KABADAYI, Ömer Selçuk EMSEN
ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDAN KAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011) PDF
serpil senal, burcu aslantaş ateş, durmuş acar
HİZMET MALİYETLERİNİN STOKLAR HESAP GRUBUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ PDF
RAMAZAN YANIK
ZAMANLARARASI DIŞ DENGE KISITI YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PDF
mehmet mercan
BATIL İNANÇLARIN YENİLİKÇİLİKTEKİ ROLÜNÜN ANALİZİ PDF
Nihan Özgüven
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASI YAKINSAMA: PANEL BİRİM KÖK ANALİZİ PDF
Zehra Abdioğlu, Taner Uysal
DİJİTAL BÖLÜNME, DİJİTAL YOKSULLUK VE ULUSLARARASI TİCARET PDF
Cemalettin KALAYCI
HİSSE SENEDİ PİYASALARININ FİNANSAL TABLO DUYURULARINA TEPKİSİ VE BU TEPKİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BELİRLEYEN ETMENLER: LİTERATÜR İNCELEMESİ PDF
ERGÜN KÜÇÜK
Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Büyüklüklerin Gelişimi PDF
Fikret KARTAL
SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARINDA KALKINMA AJANSLARI: KUDAKA ÖRNEĞİ PDF
Adnan Küçükali
“Örgütlerde Yenilikçilik Ortamı; Özellikli Bir Sektör Olarak Savunma Sanayiinde Durum” PDF
Hakan EREN, Ali KILIÇ
EFEKTİF EURO KURUNDAKİ BELİRSİZLİĞİN EURO BÖLGESİ İHRACATINA ETKİSİ PDF
Mustafa Uysal, Bülent Doğru
TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE (1923-1946) BÜROKRASİ VE SİYASET İLİŞKİSİNİN WEBERYAN DEĞERLENDİRMESİ PDF
Nihat YILMAZ, Kadir Caner Doğan, Hakan İnankul
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ROLÜNÜN TEORİK ANALİZİ PDF
Zafer Kanberoğlu, Muhammed Şükrü Mollavelioğlu
YÖNETCİLERİN ÖZ YETERLİLİK VE KARAR VERME TARZLARINA İLİŞKİN ÖZEL BANKALARDA BİR ARAŞTIRMA PDF
GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, MELAHAT ÖNEREN
KONUT TALEP EDENLERİN ÖZELLİKLERİYLE TALEP EDİLEN KONUTUN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ ÖRNEĞİ PDF
Abdulkerim KARAASLAN
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
İbrahim Yıldız, Ömer Faruk İşcan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646