Cilt 27, Sayı 2 (2013)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF PDF
SAYI BİLGİSİ .

Makaleler

Tüketici Yenilikçiliği PDF
Mustafa Halid Karaarslan, M. Şükrü Akdoğan
KİŞİSEL DEĞERLER İLE MARKA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
Polat CAN
MATERYALİZMİN STATÜ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Sevtap Ünal, Fulya Aslay, Özlem Akbulut
TÜRKİYE’DE AZGELİŞMİŞ BÖLGELERİN KALKINDIRMASINDA BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TRB1 BÖLGESİ PDF
Ali Yılmaz GÜNDÜZ
ÜLKE RİSKİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Mustafa Uysal, Mustafa Emir, Bülent Doğru
YURTDIŞINDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ UYGULAMALARI: TÜRK İNŞAAT FİRMALARI ÖRNEĞİ PDF
Hüseyin DAĞLI, Kemal Eyüboğlu, Uğur SEVİM
Understanding of Child Labour in Turkey: An Emprical Analysis PDF
GULSEN KIRAL, MEHMET FATİH TRAŞ
CHANGES IN EXCHANGE RATES AND THE BALANCE OF TRADE: A LITERATURE SURVEY WITH REFERENCE TO TURKEY’S FOREIGN TRADE PDF
Sinem Kutlu
Potansiyel Bir Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi: Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz PDF
ARMAN ZAFER YALÇIN
MEVCUT İŞ ALTERNATİFLERİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: “BAŞKA BİR YOL DAHA OLMALI!” PDF
ilhami Yücel
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDININ İMKB’DEKİ ŞİRKETLERDE UYGULANMA DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mehmet DURGUT, Uğur KAYA
Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği PDF
Uğur SADİOĞLU
ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ali Çağlar GÜLLÜCE, Erdoğan KAYGIN
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ VE TEKSTİL SANAYİİNDE UYGULAMA PDF
Orhan Şahin
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis of Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences PDF
Coşkun Polat, Mukaddes Sağlam, Tuğba Sarı
TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMANIN BELİRLEYİCİLERİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ PDF
Osman Peker, Mehmet Bölükbaş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646