Cilt 26, Sayı 3-4 (2012)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
. SAYI BİLGİSİ

Makaleler

Faaliyete Dayalı Maliyet Sisteminin Kar Maksimizasyonu Açısından Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması (Implementation of Activity Based Costing in Pricing Decisions on the Purpose of Profit Maximization) PDF
CEREN ALTUN, MEHMET İLKER KARAKELLEOĞLU, SÜLEYMAN YÜKÇÜ
THE EFFECTS OF ACCOUNTANT PROFESSIONALS’ SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS ON SELF ESTEEM AND JOB PERFORMANCE PDF
Bilal Solak
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINE UNEMPLOYMENT IN TURKEY PDF
Osman Peker, Mehmet Bölükbaş
GELİŞEN PİYASALARDA HİSSE SENEDİ GETİRİSİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
HASAN AYAYDIN
YOL ANALİZİ YARDIMIYLA DERSLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ARAŞTIRILMASI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Abdulkerim KARAASLAN, Erkan OKTAY, Mehmet Mutlu AKINCI
Kamu Yöneticileri ve Kamu Politikası: Kamu Yönetimi Paradigmaları Çerçevesinde Teorik Bir Analiz PDF
Sebahattin Gültekin
CASH WAQFS AND THEIR ACCOUNTING APPLICATIONS AT THE END OF THE 18th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE PDF
Dilek DEMİRHAN, Türker SUSMUŞ, Seçkin GÖNEN
FİNANSAL YENİLİKLERİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
muammer mesci
Türkiye’deki Havalimanlarının Etkinliklerindeki Değişimin İncelenmesi: 2007-2011 Dönemi İçin Malmquist-TFV Endeksi Uygulaması PDF
İlker Murat AR
HAZCI TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ: PDF
Nurhan PAPATYA, Şefika ÖZDEMİR
TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATININ TALEP FONKSİYONU PDF
Selim Adem HATIRLI, Bekir Sami OĞUZTÜRK, Kübra ÖNDER, Onur DEMİREL
ÇALIŞMA SERMAYESİ-KÂRLILIK İLİŞKİSİNİN İMKB ÖRNEĞİNDE 1996-2005 DÖNEMİ ANALİZİ PDF
Adem Dursun, Yücel Ayrıçay
ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ PDF
Fatih KARCIOĞLU, Zişan Duygu ALİOĞULLARI
İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori ve Uygulama PDF
Emine Kılavuz, Yasemin Dumrul
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA PDF
Tamer EREN
TÜRKİYE’DE YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN İSTİHDAMA ETKİSİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ PDF
Ali Rıza SANDALCILAR
ÜRETİM ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNE BULANIK YAKLAŞIM PDF
Merve Kayacı, Vecihi Yiğit
BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ PDF
Muhammed ARDIÇ
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN MUHASEBE TEMELLİ NEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİ PDF
ahmet gökgöz
İSO 500’DE YER ALAN İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ YABANCI SERMAYE PAYINA SAHİP ŞİRKETLERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ PDF
BÜŞRA TOSUNOĞLU, Mustafa UYSAL
Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği PDF
VEYSEL YILMAZ, Merve TUNCAY
Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi PDF
Bünyamin ER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646