Cilt 25 (2011)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIKTAKİ DEĞİŞME: GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA PDF
Ş. Mustafa ERSUNGUR, E. Demet EKİNCİ, Abdullah TAKIM
ETKİNLİĞİN HESAPLANMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE STOKASTİK SINIR YAKLAŞIMI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) PDF
Yusuf AKAN, Gürkan ÇALMAŞUR
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN SUNİ TOHUMLAMA YAPTIRMA KARARLARINI BELİRLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ PDF
Adem AKSOY, Fahri YAVUZ
İKİ SAFHALI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE MEDYAN TAHMİN EDİCİLERİ PDF
Sibel AL, Hülya ÇINGI
TÜRKİYE’NİN CARİ İŞLEMLER AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ZAMANLARARASI DIŞ BÜTÇE KISITININ GÖSTERGELERİ PDF
Sabri AZGÜN, Nurullah ÖZBEY
TÜRK GIDA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Serpil BÜLBÜL, Ali KÖSE
GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA VE NÜFUS İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ —TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA— PDF
E. Muhsin DOĞAN, Gürkan ÇALMAŞUR
BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE TERCİHLERİNİ BELİRLEYEN HEDEFLERİNİN ANALİZİ PDF
Emine İKİKAT TÜMER, Bülent MİRAN, Avni BİRİNCİ
GRANGER-NEDENSELLİK SINAMALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR PDF
Erdal ATUKEREN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA PDF
Ş. Mustafa ERSUNGUR, ALAATTİN KIZILTAN
İTHALATA DAYALI BÜYÜME: 1989–2007 TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Ezgi BADAY YILDIZ, Metin BERBER
TÜRKİYE’DE GELİR BÖLÜŞÜMÜ EŞİTSİZLİĞİNE CİNSİYET AYRIMININ KATKISI PDF
Ezgi KAYA, Ümit ŞENESEN
TÜRKİYE’DE FİNANSAL YENİLİK - TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ (AMPİRİK ANALİZ:1998-2008) PDF
Figen BÜYÜKAKIN, Vedat CENGİZ, Ferhat PEHLİVANOĞLU
PETROLDEN ALINAN VERGİNİN DIŞALIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 1998 YILI İÇİN İKİ FARKLI GİRDİ-ÇIKTI VERİSİYLE BİR İNCELEME PDF
Gülay GÜNLÜK ŞENESEN, Ümit ŞENESEN
MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Fatma GÜNDOĞDU, Hayati AKSU
İKİ DÜZEYLİ BİR TEDARİK SİSTEMİNDE SATIN ALMA VE DAĞITIM KANALI STRATEJİLERİNİN SEÇİMİ PDF
İbrahim GÜRLER, Mert TOPOYAN, Mehmet Emre GÜLER
ÇEKİM MODELİ: TÜRKİYE’NİN İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Özge TATLICI, ALAATTİN KIZILTAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖZELLEŞTİRME YÖNLÜ DIŞSAL EKONOMİLER ANALİZİ PDF
Recep KÖK, Oğuz KARA
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMINI ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ PDF
Fuat LEBE, Ş. Mustafa ERSUNGUR
PARAMETRİK OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ PDF
Nuray TEZCAN
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Tuncer ÖZDİL, Aynura TURDALİYEVA, Cunus GANİYEV
2002-2006 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞAM STANDARTLARI ve YOKSULLUĞA İLİŞKİN MİKRO EKONOMETRİK ANALİZLER PDF
Özlem AYVAZ KIZILGÖL, Şenay ÜÇDOĞRUK
SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI PDF
Ahmet ÖZTÜRK, Vesile Sinem ARIKAN, Mustafa Umut ÖZTÜRK
TERSİNE LOJİSTİK KAVRAMI VE TERSİNE LOJİSTİK AĞ TASARIMI PDF
Ümran ŞENGÜL
ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE PDF
İlkay NOYAN YALMAN, Ali Rıza SANDALCILAR, Ferhan DEMİRKOPARAN
EŞANJÖR ÜRETİM HATTINDA SİMÜLASYON KULLANILARAK DARBOĞAZ İSTASYONLARIN BELİRLENMESİ PDF
Simge YELKENCİ, Semra TUNALI
TÜKETİCİLERİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA OLASILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİYLE TAHMİNİ PDF
Durmuş YÖRÜK, Süleyman DÜNDAR
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ PDF
Oğuz KAYNAR, Serkan TAŞTAN, Ferhan DEMİRKOPARAN
BULANIK KÜMELEMEDE EN UYGUN KÜME SAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Faruk ALPASLAN, Necati Alp ERİLLİ, Ufuk YOLCU, Erol EĞRİOĞLU, Ç. Hakan ALADAĞ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646