Cilt 26, Sayı 2 (2012)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ GİRİŞİMCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP GÖRMELERİNİ VE İŞ KURMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Esin Barutçu, Ayşe İRMİŞ
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÜST KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF () PDF
salih börteçine avcı, Önder Barlı, İbrahim Avcı
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DIŞ ÇEVRE ANALİZİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PDF
Celalettin SERİNKAN
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEKNOPARKLAR,YÖNETİMSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Sanem ALKİBAY, Emine ORHANER, Sezer KORKMAZ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (SMMM) ETİK ALGILARI: ERZURUM ÖRNEĞİ PDF
Orhan ÇINAR, Selami GÜNEY
TMS 41 ÇERÇEVESİNDE TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ UYGULAMASI PDF
ahmet gökgöz, Hilmi Kırlıoğlu
TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Abdülkadir Pehlivan
ETİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ PDF
Muharrem Tuna, Hudaverdi Bircan, Murat Yeşiltaş
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BÜTÇE; ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nurullah KAYA
ASKERİ HARCAMALAR, AMBARGO VE EKONOMİK BÜYÜME: İRAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Amin AALI, Ömer Selçuk Emsen
AĞIZDAN AĞZA PAZARLAMANIN YENİDEN YÜKSELİŞİ PDF
Eda Atılgan İnan
TURİZM – EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEKTÖR BAZINDA BİR İNCELEME PDF
Nebiye Yamak, Banu Tanrıöver, Filiz Güneysu
BANKALARIN KREDİ KARTI PUAN UYGULAMALARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
İsmail BEKCİ
AR-GE PROJELERİNİN SEÇİMİNDE GRUP KARARINA DAYALI BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMI PDF
Tuba Yakıcı Ayan, Selçuk Perçin
TEDARİKÇİ-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN STOKLAR AÇISINDAN TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
ARZU UZUN, ESRA KARATAŞ
TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRK GSM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
metehan tolon, Selin Ünlü
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ PDF
neslihan demir, Ali Ender Altunoğlu
KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE ARACI MİKRO KREDİ: DENEYİMLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME PDF
Kenan Ören, Nilüfer NEGİZ, Elvettin AKMAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646