Cilt 26, Sayı 1 (2012)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

WEATHER DERIVATIVES and PRICING APPROACHES [HAVA (İKLİM)TÜREVLERİ ve FİYATLAMA YAKLAŞIMLARI] PDF
Selçuk Balı
YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PDF
Ayşe Yıldız
KARAYOLLARI FİNANSMANINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER: FAYDA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE FİNANSMAN PDF
Suat Hayri Şentürk
Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi PDF
Fatih KARCIOĞLU, Ülke Hilal ÇELİK
Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri PDF
Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Kemal Buzkan
ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ VE GÜVEN ORTAMININ OLUŞTURULMASINDA ETİĞİN ÖNEMİ PDF
Selen Doğan, Abdullah Karataş
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ PDF
Mehmet Suphi ÖZÇOMAK, Murat GÜNDÜZ, Ayhan DEMİRCİ, Emre YAKUT
Effect of Personalized Price on Decision Making Process on Internet PDF
Aysegul Sagkaya Gungor, İsmail Kaya
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN
İŞLETMELER AÇISINDAN ETKİN BİR İŞ TOPLANTISININ DNA’LARI PDF
Salih Yeşil
BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PDF
Gökhan AKYÜZ AKYÜZ
KİŞİLİK TİPİ İLE OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sebahattin Yıldız, İlknur Taştan Boz, Bahadır Fatih Yıldırım


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646