Cilt 25, Sayı 2 (2011)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ SIGMA (SUPPORT FOR IMPROVEMENT IN GOVERNANCE AND MANAGEMENT) PROGRAMI’NIN TÜRK KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI PDF
Ali ACAR, İsmail SEVİNÇ
MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMAMEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA PDF
Özlem AYVAZ KIZILGÖL
SUB CULTURAL DIFFERENCES AMONG TURKISH AIR TRANSPORT PILOTS IN TERMS OF CREW RESOURCE MANAGEMENT-SPECIFIC NON-TECHNICAL SKILLS PDF
Eyüp ŞEKERLİ, Ender GEREDE
ILICA ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARININ İŞ MEMNUNİYETİ, ERGONOMİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ PDF
M. Dursun KAYA, Dilşad GÜZEL, Betül ÇUBUKÇU
YÖNETSEL GÜÇLÜLÜK VE ETKİLİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA PDF
Selen DOĞAN, Faruk ŞAHİN
İŞ YÜKÜ, İŞ KONTROLÜ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ PDF
Oya İnci BOLAT
ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİNİN ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Mustafa BÜTE
ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMEYE STRATEJİK BİR BAKIŞ PDF PDF
Turan ÖNDEŞ, Erdoğan KAYGIN, Ceyda YERDELEN KAYGIN
FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERDEN FORWARD SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ PDF
Mehmet KAYGUSUZOĞLU
KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nihan ÖZGÜVEN
MALİYET KONTROL ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ PDF
Enver BOZDEMİR, Mehmet Suphi ORHAN
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Abdulkerim DAŞTAN
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TİCARET AKIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI* PDF
Murat Can GENÇ, Seyfettin ARTAN, Metin BERBER
İKTİSADİ BÜYÜMEDE FİNANSAL GELİŞMENİN ETKİSİ: D-8 ÜLKELERİNDE NEDENSELLİK İLİŞKİS PDF
Murat NİŞANCI, İlyas KARABIYIK, Metin UÇAR
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* PDF
Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL DİKMEN
ENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİ PDF
Nurullah KAYA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646