Cilt 24, Sayı 4 (2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

LOJİSTİK YETENEKLERİN, STRATEJİ - PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI PDF PDF
A.Zafer ACAR
TOURISM, TURKEY AND ECONOMIC DEVELOPMENT PDF
Abdullah KESKİN, Harun CANSIZ
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YENİLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Serhat BURMAOĞLU
FİRMALARIN ÖLÇEKLERİYLE KRİZDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ PDF
İbrahim Halil EKŞİ
TÜRKİYE’DE FINDIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİLERİN SORUNLARI : SAMSUN İLİNDE BİR UYGULAMA PDF PDF
Alaattin KIZILTAN, Hanife YALÇIN
DEMOKRASİNİN TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE İTHALATI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Şakir GÖRMÜŞ, Hakan HOTUNLUOĞLU
YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA’DAKİ DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Güler SAĞLAM ARI, Ayça TUNÇAY
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ PDF
Sema POLATCI, Elif BOYRAZ
İŞLETME YAŞAM ÇEVRİMİ BAĞLAMINDA YÖNETİCİ-LİDERLİK MATRİKSİ PDF
Mithat ZEYDAN, Adnan AKIN
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİLERİNİN KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL VİZYONLARI PDF
Mustafa BÜTE
ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Ömer Faruk İŞCAN, Ufuk SAYIN
VALUE-AT-RISK (VAR) ANALYSIS AND LONG MEMORY: EVIDENCE FROM FIAPARCH IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) PDF
Erhan DEMİRELİ
ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA BİR UYGULAMA PDF
Reşat KARCIOĞLU, Ramazan YANIK
IN THE CONTEXT OF THE ISE COMPARISON OF FAMA-FRENCH’S 3 FACTOR MODEL AND CARHART’S 4 FACTOR MODEL 1996 – 2009 PDF
Turan ÖNDEŞ, Selçuk BALI
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRMESİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER PDF
İhsan YILDIZTEKİN
DEVLET TEŞVİKLERİ VE ERZURUM’DA TARİHSEL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ PDF
M. Faruk ÇATAL
PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Sevinç GÜLER, Ramazan TUNÇ, Çağatay ORÇUN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646