Cilt 24, Sayı 1 (2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME VE FAALİYETE DAYALI YÖNETİMİN İŞLETME STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ PDF
Reşat Karcıoğlu, Gülizar Binboğa
BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA PDF
Nevzat Tetik, Ahmet Uğur
TÜRKİYE’DEKİ SEYAHAT ACENTALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER PDF
İzzet KILINÇ, Said KINGIR, Muammer MESCİ
TİCARET BORSACILIĞININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PDF
Bahar BURTAN DOĞAN
BULANIK UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI İLE YEŞİL KART BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Başlıksız () PDF
Ahmet BARAN, Yavuz KILAĞIZ, Adem KELEŞ
KONYA’DAKİ SAĞLIK OCAKLARININ ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Musa ÖZATA, İsmail SEVİNÇ
ERZURUM KENTİ AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TERSİNE LOJİSTİK AĞI TASARIMI VE BİR KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ PDF
Sibkat KAÇTIOĞLU, Ümran ŞENGÜL
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TUTUMLARI FARKLI ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Lütfiye ÖZDEMİR
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ PDF
Abdülkadir KAYA, Meryem ÖZTÜRK, Ali ÖZER
YALNIZLIK OLGUSU VE SANAL SOHBETİN YALNIZLIĞIN PAYLAŞIMINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Üstün ÖZEN, M. Burçin KORUKÇU SARICI
PAZARA YÖNELİK HİZMET ETKİNLİĞİ VE ERZURUM İLİNDEKİ OTOMOTİV BAYİLERİNİN HİZMET ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
M. Serdar ERCİŞ
KENDİ KENDİNE LİDERLİK STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Özgür UĞURLUOĞLU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERİN ÇEVRESEL PERFORMANSLARI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ PDF
Sevcan KILIÇ AKINCI, Mehmet M. AKINCI
KENT GÜVENLİĞİ KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ PDF
Gökhan GÖKULU
BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA Başlıksız
Nevzat TETİK, Ahmet UĞUR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646