Cilt 25, Sayı 1 (2011)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

KITLIK VE REKABET: REKABETİN NEGATİF SONUÇLARI PDF
İsmail ÇELİK
İÇ BORÇLARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Serap BEDİR, Kerem KARABULUT
WASHİNGTON KONSENSÜSÜ’NDEN KÜRESEL MALİ KRİZE MALİ DİSİPLİN VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER PDF
Birol KARAKURT
İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA- IRAKSAMA TARTIŞMASI: MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI PDF
Kader TAN ŞAHİN, Tülay İLHAN NAS, Abdullah UZUN
KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ 1980-2008 (AMPİRİK BİR ÇALIŞMA) PDF
Osman Cenk KANCA
TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİCİLERİN BENİMSEDİKLERİ LİDERLİK TARZLARINA GÖRE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PDF
Durmuş YÖRÜK, Süleyman DÜNDAR
ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK, KIDEM VE MEDENİ DURUMUN DUYGUSAL TÜKENMEDEKİ ROLÜ: KAYNAKLARIN KORUNMASI TEORİSİ KAPSAMINDA BİR ANALİZ PDF
Şenay YÜRÜR
ÇOK BOYUTLU LİDER-İZLEYİCİ ETKİLEŞİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GÜÇ KAYNAKLARININ ROLÜ PDF
Ahmet ERKUŞ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GÜÇ EĞİLİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ Mustafa POLAT(*) PDF
Mustafa POLAT, Cem Harun MEYDA
ETİK İKLİM, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Mustafa BÜTE
ÖRGÜTLERDE HAFIZA KAYBI VE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN BİR YANSIMA PDF
Duygu KIZILDAĞ, Veysel AĞCA, Özlem UĞURLU
TOPLUMUN POLİSTEN BEKLENTİ VE DÜŞÜNCELERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN LİKERT ÖLÇEKLİ SORULARLA BELİRLENMESİ PDF
Zeki DOĞAN, Mehmet BAĞIŞ
FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA PDF
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
BANKALARDA YURT DIŞI KREDİ KARTI KULLANIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Ünal GÜLHAN, Abdulkadir KAYA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646