Cilt 23, Sayı 2 (2009)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ PDF
Süleyman Yükçü, Seçkin Gönen
FİRMALARDA İÇ DENETİM VE NOKSANLIK-FAZLALIK İLİŞKİSİ PDF
Turan Öndeş
HEDEF MALİYETLEMEDE ÜRÜN FİYATINI BELİRLEME PDF
İhsan Yıldıztekin
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE MUHASEBE PDF
Abdülkadir Pehlivan, Bilal Gerekan
DİNAMİK PROGRAMLAMA VE BİR ECZA DEPOSUNUN ŞEHİR İÇİ İLAÇ DAĞITIMINA ALTERNATİFLİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ PDF
Sait Patır
KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE VİZYON AÇIKLAMASININ İŞLETMENİN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Selen Doğan, Celal Hatipoğlu
KAYNAK KISITLI ÇOKLU PROJE PROGRAMLAMA PROBLEMİ İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI PDF
Tuba Yakıcı Ayan
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ PDF
Osman Murat Telatar, Harun Terzi
OHİO ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK MODELİNE GÖRE OLUŞAN LİDERLİK BİÇİMLERİNİN İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ VE GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hasan Tağraf, İskender Çalman
TÜKETİCİLERİN ÜRÜN TERCİHİNDE ROL OYNAYAN ÜRÜN MENŞEİNİN, MARKA, FİYAT VE KALİTE DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Ekrem Cengiz
ÖRGÜT SAĞLIĞI NEDİR: YÖNETİCİLER ARASINDA GÖRÜŞ FARKLILIĞI VAR MIDIR? PDF
Mehmet Ali Köseoğlu, Kemal Karayormuk
ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ PDF
Zehra Abdioğlu, Harum Terzi
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ahmet Erkuş, Akif Tabak
HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB’DE BİR UYGULAMA PDF
Mert Ural, Erhan Demireli
RUHSAL ZEKÂNIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRAN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA PDF
Belgin Aydıntan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646