Cilt 23, Sayı 1 (2009)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE E-HAZIRLIK VE E-DEVLETLEŞME PDF
Abdullah Naralan
TURİZMİN BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARINI GİDERMEDEKİ ROLÜ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) PDF
Onur Gülbahar
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Asuman Akdoğan, Özgür Demirtaş
YAHUDİ, HIRİSTİYAN VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKINA BAKIŞ: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM PDF
Hüsnü Kapu, Meryem Aybas
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİ İTİBARİYLE BİREYLERİN ALGILADIKLARI MAĞDURİYET FARKLILIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Mahmut Özdevecioğlu, Cemile Çelik
BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Oya Erdil, Hakan Kitapçı
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Yavuz Demirel, M. Faruk Özçınar
TÜRKİYE'DEKİ OTOMOTİV FİRMALARININ SERMAYE YAPISINA GÖRE ETKİNLİK ANALİZİ PDF
Ali İhsan Özdemir, Recep Düzgün
REGRESYON ANALİZİNDE DOĞRUSALA DÖNÜŞTÜRME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA PDF
Selahattin Yavuz
FİYAT/KAZANÇ ORANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Mukadder Horasan
TAM SAYILI PROGRAMLAMA VE MALATYA MAKSAN TRANSFORMATÖR İŞLETMESİNE BİR UYGULAMA PDF
Sait Patır
SATIN ALMA KARARLARINDA AİLEDEKİ EŞLERİN ETKİSİ VE BU ETKİYİ ŞEKİLLENDİREN DEĞİŞKENLER PDF
Ekrem Cengiz
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Talha Ustasüleyman
GERÇEK VE İDAEL ÖZ KİMLİK UYUMUNUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİGARA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Hüseyin Kurtuldu, Zühal Çilingir
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN VE AİLENİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ PDF
Şükrü Yapraklı, Polat Can
MÜLKİYET HAKLARI VE EKONOMİK GELİŞME PDF
A. Meral Uzun
TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: 1980-2005 TÜRKİYE UYGULAMASI PDF
Cüneyt Koyuncu, İbrahim Tuğrul Çınar
EKONOMİDEKİ KUR BELİRSİZLİĞİ VE ŞOKLARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNE ETKİSİ: 1989-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Sibel Cengiz
TÜRKİYE'DE 2000 SONRASI UYGULANAN PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Haydar Akyazı, Aykut Ekinci
KENTSEL EKONOMİK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLİTİK VEYA EKONOMİK TERCİH Mİ? PDF
Lütfü Öztürk, M. Kemal Değer, Sevgi Değer
İHTİYATLILIK İLKESİNİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ PDF
Mustafa Demirci


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646