Cilt 22, Sayı 2 (2008)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

TÜRK LİRASI'NDAN SIFIR ATILMASI İŞLEMİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: TRABZON OLAYI PDF
İbrahim Al, Hasan Özyurt
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA -GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA- PDF
Ş. Mustafa Ersungur, Alaattin Kızıltan
REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Osman Peker
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI 1990-2005 PDF
Emre Güneşer Bozdağ
TÜRKİYE'DE DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME PDF
Serdar Kurt, Metin Berber
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NIN (TCMB) ÖNEMSENMEYEN BAĞIMSIZLIĞI PDF
Haydar Akyazı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI PDF
İnci Kayhan Kuzgun
EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ PDF
Recep Karabulut, Ahmet Uğur
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA KARŞI ELEKTRİK İDARESİ ÇALIŞANI TUTUMUNUN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ VE İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR PDF
Adnan Ceylan, Alper Dinç
EVDE, OKULDA VE İNTERNET KAFELERDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ALGILAMALARI VE TERCİH ETTİKLERİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Y. Ziya Ayık
SOSYAL YAPISAL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Güner Çöl, Kadir Ardıç
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Neşe Yalçın Seçme, Ali İhsan Özdemir
LEDİR-ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE, YÖNETİCİ-AST ETKİLEŞİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARI VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME PDF
Hatice Özutku, Veysel Ağca, Esin Cevrioğlu
KÜLTÜREL RENK KÖRLÜĞÜ: KÜLTÜREL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK (MEDIATION) ETKİSİ PDF
Halis Demir
İŞYERİNDE NARSİSİZM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ PDF
Kürşat Timuroğlu, Ö. Faruk İşcan
TÜKETİCİLERİ HEDONİK ALIŞVERİŞE YÖNELTEN NEDENLER: İSTANBUL VE ERZURUM İLLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Sevtap Ünal, Cem Ceylan
ÜLKELERİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sema Dündar Kurtuluş
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN RİSK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Arzu Deniz, Aysel Erciş
NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? PDF
Cüneyt Akar
TÜRKİYE'DE FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNDE POLİTİK DENGE OLUŞUMLARININ ETKİLERİ PDF
İbrahim Bakırtaş, Cüneyt Koyuncu
A SIMULATED ANNEALING APPLICATION ON PLOWSHOP SEQUENCING PROBLEM: A COMPARATIVE CASE STUDY PDF
Güzin Özdağoğlu
SERMAYE YAPISININ CARİ DEĞER VE VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
İlhan Ege, Ali Bayrakdaroğlu
ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB'DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Nevin Yörük, Neziyet Sema Erdem
TÜRK MUHASEBE HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI PDF
Hikmet Ulusan
İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİ: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BİR KOBİ UYGULAMASI PDF
Orhan Küçük, Fatih Ecer


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646