Cilt 22, Sayı 1 (2008)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ PDF
Kerem Karabulut, Ş. Mustafa Ersungur, Özgür Polat
EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE AVRASYA BİRLİĞİ’NİN OLABİLİRLİĞİ PDF
Bahar Şanlı
THE INDEPENDENCE OF CENTRAL BANK: THE TURKISH EXPERIENCE PDF
Cem Mahmet Baydur, Bora Süslü
AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR PDF
Şafak Ertan Çomaklı
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ PDF
Alaattin Kızıltan, Mustafa Ersungur, Özgür Polat
ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ PDF
Şenkal Aldemir
KEYNESYEN VE MONETARİST GÖRÜŞTE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: BİR KARŞILAŞTIRMA PDF
Vedat Cengiz
TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET: SORUNLAR ÖNERİLER PDF
Burçin Yılmaz Eser, Harun Terzi
KAMU HARCAMALARI- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1970-2005 YILLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Nagihan Oktayer, Nazan Susam
TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE MEKANSAL KOMŞULUK İLİŞKİLERİ PDF
M. Ensar Yeşilyurt
FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR VAR MODELİ PDF
Berer Güngör, Ömer Yılmaz
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI PDF
Aydın Kayabaşı, Ali Özdemir
MARKA BAĞLILIĞI VE KİŞİSEL DEĞERLER AÇISINDAN PAZAR BÖLÜMLEME PDF
Sevtap Ünal, Arzu Deniz, Polat Can
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ PDF
N. Özgür Doğan, Ahmet Tanç
SOSYAL SERMAYE VE ORGANİZASYONLARIN ÖNGÖRÜ YETENEĞİNİ GELİŞTİRME GÜCÜ PDF
Hüsnü Kapu
FORMALIZATION AND ITS EFFECTS ON WORK OUTCOMES OF TEACHERS: THE ROLE OF POTENTIAL MODERATORS PDF
Halis Demir
SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ PDF
Gül Bayraktaroğlu, Özge Özgen
YALIN YÖNTEMLER VE ALTI SİGMAYI İÇEREN BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM: YALIN ALTI SİGMA PDF
Selen Doğan, Özge Demiral
MÜŞTERİ SADAKATİNİN SAĞLANMASINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: İZMİR’DE BİR HİPERMARKET ARAŞTIRMASI PDF
Aşkın Özdağoğlu, Güzin Özdağoğlu, Eylem Öz
MARKALI ALTIN TAKI SATIN ALINMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR UYGULAMA PDF
Mustafa Gülmez
İLK HALKA ARZLARDAKİ DÜŞÜK FİYATLANDIRMANIN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ahmet Kurtaran
TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ PDF
Aşkın Özdağoğlu
MAKUL DEĞER MUHASEBESİ VE İŞLETME YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Ahmet Doğan, Şükran Güngör Tanç, Ahmet Tanç
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR PDF
Fatih Temizel


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646