Cilt 21, Sayı 2 (2007)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİNİNDE PARAMETRE HETEROJENLİĞİNİN ÖNEMİ: GELENEKSEL PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Selim Tüzüntürk
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Filiz Kardiyen
FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ PDF
M. Ensar Yeşilyurt, Filiz Yeşilyurt
ANALYZING CBRT’S FOREX INTERVENTIONS USING EGARCH (2001-2006) PDF
Özgür Aslan, H. Levent Korap
TÜRKİYE’DE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ PDF
Ş. Mustafa Ersungur, Alaattin Kızıltan, Özgür Polat
ÖZEL İDARELERİN İL EKONOMİLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Kerem Karabulut, Dilek Polat, Hakan Bakkal
INVESTIGATING CROWDING-OUT EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING FOR TURKEY: A STRUCTURAL VAR APPROACH PDF
Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDE DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİLER (1995-2005) PDF
Nazan Susam, Nagihan Oktayer
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NİN MÜŞTERİ DEĞERİNE ETKİSİ PDF
Yavuz Demirel
COĞRAFİ İŞARETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Ummuhan Gökovalı
TİCARİ VE SİYASAL LİBERALİZASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ: GEÇİS EKONOMİLERİ DENEYİMİ PDF
Ö. Selçuk Emsen, M. Kemal Değer
DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Bayram Güngör, Serdar Kurt
YENİLİK YÖNELİMİ VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER PDF
Atlıhan Naktiyok
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME, ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA PDF
Canan Nur Karabey, Ömer Faruk İşcan
TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 100 SANAYİ İŞLETMESİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ PDF
Resul Usta
KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Bora Açan
YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PDF
Aysel Erciş, Sevtap Ünal, Polat Can


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646