Cilt 21, Sayı 1 (2007)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

ÇEVREYE UYARLANMIŞ KUZNETS EĞRİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
ON EXPORTS ECONOMIC GROWTH AND MARGINAL FACTOR PRODUCTIVITY DIFFERENCES PDF
Sacit Hadi Akdede
İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ PDF
Serdar Kurt, Harun Terzi
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Erhan Gümüş
TÜRKİYE’DE EĞİTİM HASTANELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ PDF
M. Ensar Yeşilyurt
PARA TALEBİ – PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEME ANALİZİ PDF
Aslı Alıcı
KUADRATİK PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE MARKOV GEÇİŞ MATRİS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Tuncay Can
İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN MEDYAN PARLATMA TEKNİĞİYLE ANALİZİ PDF
Ayşe Oğuzlar
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR UYGULAMA PDF
Ö. Faruk İşcan, M. Kürşat Timuroğlu
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI PDF
Kadir Ardıç, Sema Polatcı
ÇALIŞANLARIN İŞ STRESİ ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUMDA İLAÇ MÜMESSİLLERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI PDF
Şükrü Yapraklı, Mustafa Kemal Yılmaz
GİRİŞİMCİ ADAYLARININ RİSK ALMAYA YATKINLIK ÖZELLİĞİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ PDF
Murat Kayalar, Nuri Ömürbek
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
H. Nejat Basım, Harun Şeşen
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Adem Tüzemen, Aşkın Özdağoğlu
TKY ARAÇLARININ KULLANIMI VE FİRMA YENİLİKÇİLİĞİNİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME HIZI VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Oya Erdil, Hakan Kitapçı
KALİTEYİ ALGILAMADAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA PDF
Hüseyin Ali Kutlu
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ PDF
Ekrem Cengiz, Fazıl Kırkbir
FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Süleyman Dündar, Fatih Ecer, Şuayib Özdemir
YILDIRMA (MOBBING) OLGUSUNUN İÇSEL PAZARLAMA İLE İLİŞKİSİ: NEVŞEHİR’DE BULUNAN BANKALAR ÖRNEĞİ PDF
Suzan Çoban, Mahir Nakip
GENÇ PAZARIN SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sevtap Ünal, Aysel Erciş
TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Kahraman Çatı, Selami Yıldız
OECD ÜLKELERİNİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ-2 PDF
Oğuz Kaynar, Hüdaverdi Bircan
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ PDF
Şebnem Aslan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646