Cilt 20, Sayı 2 (2006)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

HARCAMA-VERGİ GELİRİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Harun Terzi, Sabiha Oltutular
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ PDF
Servet Ceylan
BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ZAMANLARARASI BORÇLANMA KISITININ TESTİ (1980–2004) PDF
Sabri Azgün, Murat Taşdemir
TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA PDF
Mevlüdiye Şimşek, Sema Behdioğlu
TURİZME VE İHRACATA DAYALI BÜYÜME: 1980-2005 TÜRKİYE DENEYİMİ PDF
M. Kemal Değer
NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI PDF
Nedim Dikmen
TEKNOLOJİ ARAÇLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ BU DOĞRULTUDAKİ BANKACILIK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMES PDF
Feride Bahar Işın
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRETİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ PDF
Burcin Yılmaz, Harun Terzi
A THEORATICAL CONSIDERATION ON TARIFFS, QUOTAS AND PARTNERSHIP GAME PDF
Selahattin Bekmez, Cem. M. Baydur
DEVELOPMENT DYNAMIC AND NORTH SOUTH RELATIONS: UNEQUAL EXCHANGE AND THE DILEMMA OF FOREIGN DEBT IN RELATION TO SOUTH KOREA SAMPLING (1990-2004) PDF
Mehmet Şişman
ÜRETİM VEYA SATIN ALMA KARARLARINDA KISITLAR TEORİSİ VE MS EXCEL OFFICE PROGRAMININ BİRLİKTE KULLANILMASI PDF
Sait Y. Kaygusuz
OYUNLARIN DEĞİŞİK ALANLARDA KULLANIM GEÇERLİLİĞİ VE SİMÜLASYON YAKLAŞIMI PDF
Halim Kazan, Ahmet Ergüler
SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ PDF
Fehim Bakırcı
SOM TİPİNDE YAPAY SİNİR AĞLARINI KULLANARAK TÜRKİYE’NİN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELERİN KÜMELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Hüdaverdi Bircan, Metin Zontul, Ahmet Gürkan Yüksel
DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI PDF
Yavuz Kılağız, Ahmet Baran, İsmet Ulusu
İŞVEREN VE İŞLETME PROFİLİ AÇISINDAN PERAKENDECİ İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI PDF
Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
KÜLTÜRÜN ÖRGÜTLERDEKİ ROLÜ: BENİMSENEN TEORİK PERSPEKTİF VE YÖNTEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME PDF
Tülay İlhan
ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA PDF
Hülya G. Çekmecelioğlu
ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA PDF
M. Kemal Demirci, Muzaffer Aydemir
DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu) PDF
Banu Külter, Kartal Demirgüneş
İŞLEVSEL BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK YIKAMA VE BAKIM ETİKETLERİ (Kadın Tüketicilerin Bakım Etiketi ve Sembollerini Algılama Davranışları) PDF
Reha Saydan, Hüseyin Kanıbir, Sima Nart
İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ömer Torlak, Müjdat Özmen
SÜPERMARKETLERDE ÇALIŞANLARIN VE TÜKETİCİLERİN HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN VE ALGILAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Mahir Nakip, İnci Varinli, Kenan Güllü
GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Uğur Güllülü, Burcu Candan, Şükrü Yapraklı, Kerem Karabulut
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ; DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ PDF
Ali Eleren


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646