Cilt 20, Sayı 1 (2006)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI PDF
Harun Terzi, Sabiha Oltulular
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE "YENİ ÖZEL SEKTÖR" GELİŞİMİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ PDF
M. Alper Demirbugan
CHANGING FOREIGN TRADE RELATIONS AND TRADE PROBLEMS IN AZERBAIJAN PDF
Mehmet Dikkaya, Adem Üzümcü
DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TEMEL EĞİLİMLER PDF
M. Alper Demirbugan
POLONYADA POLİTİK KAPİTALİZM PDF
M. Alper Demirbugan
HARBERGER-LAURSEN-METZLER ETKİSİ: LİTERATÜR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Rahmi Yamak, Abdurrahman Korkmaz
MEVSİMSEL BİRİM KÖK TESTİ PDF
Özlem Ayvaz
TÜRKİYE'DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI PDF
Seda Şengül, Gülsen Kıral
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ PDF
Canan Ceylan, Nuran Bayram
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ PDF
Ebru Çağlayan, İrem Saçaklı
BULANIK AĞIRLIKLANDIRMA VE BULANIK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMİŞ İŞGÖREN DEĞERLEME SİSTEMİ PDF
Ahmet Baran, Yavuz Kılağız
AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI PDF
İrfan Ertuğrul
TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL YATIRIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ANALİZ PDF
İhsan Günaydın
UNITARY GOVERNMENT VERSUS FEDERAL GOVERNMENT: A NEW TURKISH PUBLIC SECTOR REFORM EFFORT PDF
Yusuf Şahin
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Tülay İlhan
RİZE İLİNDEKİ LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Kadir Cemil Akyüz, Tarık Gedik, İlker Akyüz, İbrahim Yıldırım
BÜTÜNLEŞİK KALİTE-ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ PDF
Ekrem Cengiz, Birdoğan Baki, Taner Acuner
YÖNETİMDE ETİK VE YOZLAŞMA PDF
Refat Çevikbaş
İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Sabahat Bayrak Kök
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Ufuk Durna
SOSYAL YAŞAM VE ENTROPİ YASASI: DÜNYANIN SONUNA MI YAKLAŞTIK? PDF
Mustafa Gündüz
İMALAT FİRMALARININ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ISO 1000 FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Selçuk Perçin
EFFECTS OF MANUFACTURING CAPABILITY CHOICES ON BUSINESS PERFORMANCE PDF
Selçuk Perçin, Talha Ustasüleyman
GENEL İMALAT MALİYETLERİNİN DAĞITIMINDA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fikret Otlu, Yusuf Cahit Çukacı
FİNANSAL AÇIDAN BAŞARILI OLAN İŞLETMELERLE BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ARASINDA FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA FARKLILIKLARIN TESPİTİ PDF
M. Yılmaz İçerli, G. Cenk Akkaya


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646