Cilt 19, Sayı 2 (2005)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

KOCAELİ İLİNDE TÜKETİMİN GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ PDF
Recep Tarı, Şadan Çalışkan
EŞBÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE'DE YAKIT TALEBİNİN ANALİZİ PDF
Murat Nişancı
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİSİNDEKİ DEĞİŞİM -Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama- PDF
Alattin Kızıltan, Ş. Mustafa Ersungur
TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: KO-ENTEGRASYON ANALİZİ PDF
Hicran Serel, Kaan Masatçı
TÜRKİYE'DE BEŞERİ KALKINMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
Murat Çetin
TÜRKİYE'DEKİ İSTATİSTİK BÖLGELERİN KIŞI BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇISINDAN HİYERARŞİK VE HİYERARŞİK OLMAYAN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 1965-2001 PDF
Ömer Yılmaz, M. Sinan Temurlenk
KÜMELEME ANALİZİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR (KOHONEN AĞLARI) PDF
Ayşe Oğuzlar
İŞLETME VE İKTİSAT BÖLÜMLERİNDE İSTATİSTİK EĞİTİMİNİN VERİLME DÜZEYİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMASI PDF
Esen Gürbüş, Okyay Uçan
MONTE CARLO SİMÜLASYONUNDA BETİMSEL ÖRNEKLEME YAKLAŞIMI VE İGDAŞ BAKIRKÖY VEZNELERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI PDF
S. Erdal Dinçer, Habib Koçak
OSMANLI DIŞ BORÇLARININ EKONOMİK VE SİYASİ SONUÇLARI PDF
Nedim Dikmen
DEVELOPMENT OF MARKET CULTURE IN THE POST - 1989 PERIOD OF POLAND PDF
Hakan Samur
İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU PDF
Atılhan Naktiyok, Canan Nur Karabey
HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE SAHAYA DAYALI ORAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ PDF
Pınar Eraslan Yayınoğlu
FORECASTING OF FUTURE SUPPLY IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING PROCESS: EXTERNAL ANALYSIS PDF
Ali Aksoy, Yusuf Çobanoğlu
ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Edip Örücü, Sedat Yumuşak
DEPENDENCY THEORY: STILL AN APPROPRIATE TOOL FOR UNDERSTANDING THE POLITICAL ECONOMY OF THE MIDDLE-EAST? Başlıksız
Hamza Ateş, Muharrem Es, Yüksel Bayraktar
BELEDİYE BAŞKANLARININ VİZYON ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BELDE BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ PDF
Fatih Yüksel, Osman Çevik, Kadir Ardış
INSIGHT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FOR GLOBAL BUSINESS -AN APPLICATION AMONG LARGE SCALE ORGANIZATIONS OF TURKEY- PDF
Atılhan Naktiyok, Ö. Faruk İşcan
İŞ-AİLE ÇALIŞMASININ KARİYER TATMİNİ, İŞ TATMİNİ VE İŞ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ PDF
İhsan Yüksel
BÜYÜME SÜRECİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA PDF
İsmail Sevinç
KİŞİSEL ETKİ KAYNAKLARI VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM AĞI PDF
Mutlu Yüksel Avcılar
TÜKETİCİLERİN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEĞERİ ALGILAMALARIN GÖRE KÜMELER HALİNDE İNCELENMESİ PDF
Eyyup Yaraş
TÜKETİCİLERİN MAĞAZA İMAJI ALGILAMALARI VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ TUTARLARI İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Tülay Yeniçeri
ULUSLAR ARASI HİSSE SENEDİ PİYASASINA HİSSE SENEDİ İHRACI VE İMKB'DE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN İHRAÇ PERFORMANSI PDF
Kürşat Yalçıner
TRANSFER FİYATLAMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAALİYET TABANLI TRANSFER FİYATLAMA MODELİ PDF
Sait Y. Kaygusuz, Şükrü Dokur
ÖZGÜN ÖNCELİĞİ İLKESİNİN TERS REPO İŞLEMLERİNİN TİCARİ İŞLETMELER TARAFINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Emine Ebru Akın


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646