Cilt 19, Sayı 1 (2005)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DEGİSKENLER ÜZERİNE BİR MODEL ÇALISMASI PDF
Nedim Dikmen
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YARDIMIYLA SUÇLU PROFİLİNİN BELİRLENMESİ PDF
Ayşe Oğuzlar
LOGİT MODELLER YARDIMIYLA SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MEVCUT ALTERNATİF ISINMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Kütahya Üzerine bir Uygulama) PDF
Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
POLİTİK DALGALANMALAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
İbrahim Bakırtaş, Cüneyt Koyuncu
KAMU BORÇLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ PDF
Ahmet Çetin
BÜTÇE AÇIKLARI İLE PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ PDF
C. Yenal Kesbiç, Ercan Baldemir, Esat Bakımlı
FİNANSAL KRİZLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE ETKİLERİ: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir Yaklaşım PDF
Mehmet Cihangir
DEVLETÇİLİĞİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ PDF
Rüstem Barış Yeşilay
1990 SONRASI GELİŞMELERLE KARS-ARDAHAN-IĞDIR ÜÇGENİ PDF
Kerem Karabulut
YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Cem Saatcioğlu
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN NE KADAR KARLI?: BİR GENEL DENGE ANALİZİ PDF
Selahattin Bekmez, Aydın Başarır
AB SÜRECİNDE KKTC'DEKİ BÜTÇE AÇIKLARININ OLUŞUM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Okan Veli Şafaklı
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ PDF
Alaattin Kızıltan, Yasemin Kaya
BİLGİ EKONOMİSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BİLGİ TRANSFERİNE DÖNÜŞÜMÜNE DAİR BİR LİTERATÜR TARAMASI PDF
Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİK VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Rıfat İraz
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KALİTE ALGISINA VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Oya Erdil, Hakan Kitapcı, Engin Turan
A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARI VE BU KİŞİLİK YAPILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA PDF
Ufuk Durna
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Güner Çöl, Hasan Gül
YÖNETSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL SİYASETİN AHLÂKİLİĞİ PDF
Ömer Faruk İşcan
İŞLETMELERİN DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI MODELİ: Dağıtım Koşullarının Ağır Olduğu Türkiye'deki Doğu ve Kuzey İlleri Üzerine Örnek Bir Uygulama PDF
Ahmet Ergülen
GLOBAL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARININ ÜRÜN SAHİPLİĞİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ: DİNAMİK BİR YAKLAŞIM PDF
Yunus Dursun
TURİZM İŞLETMELERİNDE DOĞRUDAN PAZARLAMA ÇABALARI KAPSAMINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI PDF
Yaşar Sarı, Metin Kozak
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN MUHASEBE MESLEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Uğur Kaya, Abdulkerim Daştan
KALİTE MALİYETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE BELİRLENEN FIRSAT MALİYETLERİ PDF
İhsan Yıldıztekin
MRP II SİSTEMİNİN TEL ÇEKME PROSESİNDE UYGULANABİLMESİ İÇİN ÜRÜN YAPISI VE ROTA KARTI BİLGİLRİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ PDF
M. Sıtkı İlkay, Nazım Altınay


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646