Cilt 17, Sayı 3-4 (2003)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

KABLOLU TELEVİZYON ABONELİK OLASILIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Muammer Yaylalı, Yusuf Akan, Hüseyin Özer, Sadrettin Eroğluf
İÇSEL BÜYÜMENİN KAYNAKLARI PDF
Osman Demir, Adem Üzümcü
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ: 1970 - 2000 PDF
Vedat Kaya, Ömer Yılmaz
YATIRIM-GELİŞME YOLU YAKLAŞIMI: TEORİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK GÖZLEMLER PDF
Ferit Kula
TÜRKİYE'DE WAGNER KANUNU'NUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA (1970-2002) PDF
İhsan Günaydın
DIŞLAMA (CROWDING-OUT) ETKİSİ AÇISINDAN KAMU HARCAMALARI POLİTİKASI VE TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ PDF
Niyazi Özker
AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK DİREKTİFLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUM DÜZEYİ PDF
Fatma Gündoğdu
TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
A. Yılmaz Gündüz
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ETKİSİ VE ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ: İMKB'DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA PDF
Gökhan Özer, Murat Özcan
ATIF TEORİSİNDE BELİRTİLEN KARİZMATİK LİDER ÖZELLİKLERİNİN ÜÇLÜ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİYLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hasan Gül, Güner Çöl
THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION QUESTIONNAIRE PDF
Türker Baş
PERSONELİ GÜÇLENDİRME: DAVRANIŞSAL VE BİLİŞSEL BOYUTTA İNCELENMESİ VE BENZER YÖNETİM KAVRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Tamer Bolat
BİLGİ ÇAĞI İŞLETMELERİNDE YENİ ÖRGÜTSEL YAPILANMA PDF
Adnan Akın
AN ESSAY ON GRAMSCI'S CONCEPT OF CIVIL SOCIETY PDF
Nafiz Tok
POLİTİK PAZARLAMA AÇISINDAN SEÇMEN KARARLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE SİVAS ÖRNEĞİ PDF
Kahraman Çatı, Seyfettin Aslan
TÜRKİYE'DE PAZARLAMA YAKLAŞIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESPİTİ VE GIDA, TEKSTİL VE YAĞ SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Serap Çabuk, Nuriye Güreşi, Hilal İnan
MARKA TANIDIKLIĞI VE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN MARKAYA KARŞI TUTUM VE SATINALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Tülay Korkmaz, F. Bahar Işın
KIYASLAMA (BENCHMARKING) SÜRECİ VE ÜRÜN ODAKLI KIYASLAMA'NIN İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGULANMASININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ PDF
Osman Demirdöğen, Orhan Küçük
NEGATİF POLİTİK REKLAMLARIN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nurhan Babür Tosun
MODERN İMALAT TEKNİKLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE KULLANIM VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Birdoğan Baki
KOBİ'LERİN İHRACATA YÖNELİK ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNDEN SDŞ'LER ve SDŞ'LERİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
F. Bahar Işın
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN AĞIRLIĞI PDF
O. Berna İpekten, Hüseyin Ali Kutlu
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE REVÎSED SİMPLEKS ALGORİTMAYA DAYALI BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRME UYGULAMASI PDF
Sibkat Kaçtıoğlu, Pakize Erdoğmuş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646