Cilt 17, Sayı 1-2 (2003)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI PDF
Erdinç Tutar, Nazım Öztürk
TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMETRİK TALEP ANALİZİ PDF
Yusuf Akan, Soner Tak
İHRACAT KAZANÇLARIND AKİ İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1970-2000) PDF
Erol Çakmak, M. Kemal Değer
HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES IN PERU: A TEST FOR THE PERMANENT INCOME HYPOTHESIS PDF
Halit Yanıkkaya
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL BİR SORUNU: YÜKSEK KAMU AÇIKLARININ UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ PDF
Osman Demir
DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ VE BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
A. Asuman Akdoğan, Korhan Karacaoğlu
FİNANS LITER AT ÜRÜNDE ANOMALÎ KAVRAMI VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ PDF
Bener Güngör
FİNANSAL BİLGİ SUNUMUNDA BİR ARAÇ OLARAK INTERNET KULLANIMI: İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
M. Banu Durukan, Serdar Özkan
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE BU SÜREÇTE TÜRKİYE'NİN KONUMU PDF
Aslan Eren
İŞLETMELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYE DAYALI İŞ DOYUMUNUN ARTIRILMASI PDF
Azim Öztürk, Fatih Özdemir
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ PDF
Fevzi Okumuş
İŞ STRESİ, İŞE BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama) PDF
İhsan Yüksel
İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME PDF
Atlıhan Naktiyok, Orhan Küçük
OSMANLI SİYASİ REJİMİNİ ŞEKİLLENDİREN BİR OLGU OLARAK PATRİMONYALİZM PDF
Seyfettin Aslan
(s,S) STOK SİSTEMLERİNDE EN UYGUN STOK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ İÇİN SİMÜLASYON UYGULAMASI ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ PDF
Süleyman Şahin
ÖĞRENME FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ PDF
Recep Güneş
21.YÜZYILIN ÜRETİM PARADİGMAST:ÇEVİK ÜRETİM PDF
Birdoğan Baki
İNTERNET KULLANICILARININ GIDA, TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE SANAL ALIŞ-VERİŞ YAPMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA PDF
Burcu Candan, Kemal Kurtuluş
KONFEKSİYON YAN SANAYİİNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Fermuar Sektöründe bir Alan Çalışması- PDF
Mehmet Haluk Köksal
PAZARLAMA MİVOPİSİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ PDF
Esen Gürbüz Karabacak
ARAŞTIRMA -GELİŞTİRME MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-15 (TMS-15) VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TDMS) ESASINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Gülsevil Yıldız
NESNEYE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRMEDE YENİ BİR METODOLOJİ:ÇİZELGELERLE SİSTEM GELİŞTİRME PDF
Üstün Özen, Davut Sarı


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646