Cilt 15, Sayı 1-2 (2001)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Ömer Yılmaz
TRANSFER HARCAMALARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ PDF
Serap Bedir
SAGLIK SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME PDF
Kerem Karabulut
TüRKİYE'DE BÜTÇE AçıKLARI İLE NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI İLİşKİLERİ: 1985-2000 PDF
Hayati Aksu, Ö. Selçuk Emsen, Selim Başar
THE EVALUATION OF RICARDIAN EQUIVALENCE IN THE CASE OF TURKISH ECONOMY PDF
Nermin Tepe
ERZURUM ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI TALEP ANALİZİ PDF
Yusuf Akan, E. Muhsin Doğan
EĞİTİM VE İKTİSADİ GELİŞME: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NİN ERZURUM İL EKONOMİSİ VE SOSYAL YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Recai Çınar, Ö. Selçuk Emsen
ERZURUM'DA OTOMOBİLTALEBİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
Ömer Yılmaz
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ - ERZURUM'DA BİR UYGULAMA - PDF
Kerem Karabulut, Şükrü Yapraklı
KOLEKTİF KARAR ALMA MEKANİZMASINDA KULLANILAN OYLAMA YÖNTEMLERİ PDF
İsmail Güneş
KENTLERİN İKTİSADİ GELİŞMELERİ: İL VE BÖLGE BAZINDA ERZEKUM-DOGU ANADOLU BÖLGESİ İLE DENİZLİ-EGE BOLGESİ'NE BİR BAKIŞ PDF
Ö. Selçuk Emsen
A RESEARCH ABOUT THE PRODUCTION ACTIVITIES OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TURKEY PDF
Erdoğan Gavcar
KREDİ GARANTİ FONU, İŞLEYİŞİ VE ERZURUM'DAKİ KİMİ KOBİ'LERLE BU KONUNUN BİR DEĞERLENDİRMESİ PDF
Turan Öndeş
FINANSAL TÜREVLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Bener Güngör
MODERN BÜTÇELEME TEKNİĞİ: KAIZEN BÜTÇELEME PDF
Zeynep Türk
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE UZLAŞMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Fatih Karcıoğlu, Cafer Yakupoğulları
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİ İLİŞKİSİ PDF
Fatih Karcıoğlu
ÖRGÜTSEL AÇIDAN AHLAKİ DAVRANIŞ VE KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRICI BİR SÜREÇ OLARAK AHLAKİ YANSIMA PDF
Ömer Faruk İşcan
ÖRGÜTLERDE STRES VE YÖNETİMİ PDF
Tahir Akgemci
YÖNETİCİLERİN MEVCUT LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ASTLARIN BEKLEDİKLERİ LİDER DAVRANIŞI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Semra Arıkan
BÜYÜK MAĞAZALARDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Azim Öztürk, Y. Selim Güzelsoydan
MAASTRİCH KRİTERLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY ÜLKELER İLE TÜRKİYE'NİN UYUM DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Yekda Bugay Tekgül
CUSUM KONTROL GRAFİKLERİ VE BİR UYGULAMA PDF
Erhan Oktay, M. Suphi Özçomak
ÖĞRENME EĞRİLERİ FORMÜLASYONU: PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİ ve MALİYET FONKSİYONLARI PDF
Recep Güneş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646