Cilt 13, Sayı 1 (1999)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ PDF
İnci Kayhan Kuzgun
ÜRETİM İŞLETMELİRENDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞITRMA PDF
Melek Çakır, Edip Örücü
YÖNETİMDE DİNAZORLAŞMA SENDROMU VE KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM PDF
Ramazan Gökbunar, Aylin Gülgün Ünal
BANKA ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİ VE MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ PDF
Edip Örücü, Birgül Demir
FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED TOURISM ENTERPRISE (SMETE): A LOGISTICS ANALYSIS AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT POLICY OF OWNER MANAGER PDF
M. Şerif Şimşek, Nedim Yüzbaşıoğlu
İŞLETMELERDE MALİYET DÜŞÜRME YAKLAŞIMI: KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞMEYE YÖNELİK MALİYETLEME YÖNTEMİ) PDF
Fatih Coşkun Ertaş
HOLDİNG ŞİRKETLERDE MALİ TABLOLARIN KONSOLİDASYONU PDF
Fikret Otlu
TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN BİR ÖNERİ: ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİ PDF
Mehmet Yiğit
İHRACATÇI DAVRANIŞINA GÖRE İHRACAT POLİTİKASI PDF
Gülçimen Yurtsever
SAĞLIK HARCAMALARI VE GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Kerem Karabulut
TÜRKİYE MUNDELL-FLEMİNG MODELİ'NDE NEREDE BULUNABİLİR? PDF
M. Kemal Değer, Ö. Selçuk Emsen
KAPİTALİST KENTLEŞME VE MARKSİST YEDEK SANAYİ ORDUSU: ANALİTİK BİR BAKIŞ PDF
Ö. Selçuk Emsen
BİR SİYASAL YOZLAŞMA TÜRÜ OLARAK RÜŞVET VE EKONOMİK ETKİLERİ PDF
Orhan Çoban
WEAK AND STRONG FORM TESTS FOR PURCHASING POWER PARITY: EVIDENCE FROM TURKEY PDF
M. Sinan Temurlenk
BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMASYON SİSTEMLERİ VE BİR UYGULAMA: ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI PDF
Uğur Yavuz, Mehmet Karahan
NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME VE TEMEL KAVRAMLARI PDF
Sibkat Kaçtıoğlu, Y. Ziya Ayık


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646