Cilt 12, Sayı 1-2 (1998)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASINDA PARA KURULU SİSTEMİ VE TÜRKİYE PDF
Rahmi Yamak, Haydar Akyazı
TÜRKİYE'DE KAMU AÇIKLARI VE İÇ BORÇ İLİŞKİSİ PDF
Menşure Kolçak
KOBİ'LERİN İHRACAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE "SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ'NİN ROLÜ PDF
Ahmet Diken
TÜRKİYE'DE İKTİSADİ DALGALANMALARIN ANALİZİ: BİR YAPISAL VAR MODELİ UYGULAMASI PDF
M. Sinan Timurlenk
TÜRKİYE'DE TİCARET SEKTÖRÜ İLE DİĞER SEKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
Abdullah Öçer, Nebahat Ayan
THE IMPACT OF THE IMF-SUPPORTED STABILISATION PROGRAMMES ON INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES: THE EXPERIENCE OF TURKEY IN LAST DECADE PDF
Hüseyin Şen
TÜRKİYE SOĞAN PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ PDF
Vedat Dağdemir
TÜRKİYE'DE İMALATÇI FİRMALARIN SERMAYE YAPILARINI BELİRLEYEN ETMENLER PDF
Hüseyin Dağlı
FİNANSMAN FONU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Fikret Otlu
THE Z MODELS: THE ANALYTICAL TOOLS FOR PREDICTING POTENTIAL COMPANY BANKRUPTCY PDF
Veysel Kula
İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİME ETKİSİ PDF
Şaban Uzay
YENİ VE DİNAMİK BİR MALİYET YÖNETİMİ ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİ PDF
Fatih C. Ertaş
MALİYET YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HEDEF MALİYETLEME PDF
Zeki Doğan
13 MART 1992 DEPREMİNDEN BEŞ YIL SONRA ERZİNCAN'DA DEPREM SİGORTASINA KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARI PDF
Uğur Güllülü
TALEP TAHMİNİNDE MONTE-CARLO SİMÜLASYON TEKNİĞİNİN KULLANILMASI PDF
Osman Demirdöğen
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İMALAT SANAYİİNİN REKABETÇİ ÖZELLİKLERİ PDF
Osman Demirdöğen
TAM ZAMANINDA YÖNTEMİNİN AMAÇLADIĞI BİR ÜRETİM SİSTEMİ: HÜCRESEL ÜRETİM UYGULAMALARI VE ÜRETİM YÖNETİMİ TEKNİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ - KULLANICILAR İÇİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Nihal Aydeniz
PLANLAMA YÖNETİMİNİN BÖLGESEL BOYUTU "GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) YÖNETİMİ ÖRNEĞİ" PDF
M. Şerif Şimşek, Adem Öğüt
MALATYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI OLUŞAN DİRENÇ İLE İLGİLİ ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Mehmet Tikici
ÇEVRENİN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BELGE VE BELEDİYE İDARELERİNİN ROLÜ PDF
Halil Kalabalık
BİLGİSAYAR SİSTEM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE TÜRKİYEDEKİ BİLGİSAYAR MERKEZLERİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sibkat Kaçtıoğlu, Üstün Özen
ERZURUM TİCARİ İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIM DÜZEYİ PDF
Abdullah Naralan
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ (UPE) NEDİR? PDF
Ali Şen


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646