Cilt 10, Sayı 3-4 (1994)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Çalışanların örgütsel kararlara katılmasında ailenin rolü (Ankara ve Erzurum'daki iki işletmenin karşılaştırılması) PDF
Ayşe İrmiş
Factoring, a new financing technique in Turkish Economy PDF
Turan Öndeş
Uluslararası kredi kartları ve Türkiye'deki uygulama PDF
Evcan Uzunlar
İktisadi kalkınma ve teknoloji PDF
Ş. Mustafa Ersungur
Uzun vadeli borçlanma PDF
Evcan Uzunlar
1983-1992 yılları arasında maliye ve vergi konularında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezi bibliyografyası PDF
Engin Öner
Vergi-enflasyon ilişkisi ve enflasyon vergisi (1) PDF
Engin Öner
Vergi-enflasyon ilişkisi ve enflasyon vergisi (2) PDF
Engin Öner
Gelir vergisi sistemimiz içerisinde kadının yeri PDF
Sabahat Avşar
Bölgesel dengesizlikleri gidermede plan ve projeler PDF
Alaattin Kızıltan
Dikey emagrasyon ile büyüme PDF
A. Kontsoyiannis, Çev. E. Muhsin Doğan
Bölgesel dengesizlik ve bölgesel kalkınma (Çorum-Çankısı ve Erzurum kırsal kalkınma projelerine mukayeseli bir yaklaşım denemesi) PDF
Yusuf Bayraktutan
Örgüt geliştirme süreci içerisinde başarı değerlemenin yeri ve önemi PDF
Z. Nuray Nişancı
Geleneksel yönetim anlayısından modern yönetim PDF
Feyzullah Eroğlu
Örgüt faaliyetleri açısından zaman yönetimi PDF
Feyzullah Eroğlu, Sabahat Bayrak
Öğrencilerin, bir öğretim ve ğitim kurumu olan fakültelerini değerlendirmelerine ilişkin bir araştırma PDF
Abit Bulut
Atatürk Üniversitesinden "beyin göçü" olayına bir bakış PDF
Ömer Selçuk Emsen
Pazarlama karması elemanlarının yönetimin 5'M'si açısından değerlendirilmesi PDF
Abit Bulut
Göç ve pazarlama ilişkisi üzerine bir saha araştırması PDF
Recai Çınar
Profesyonel hizmetlerin pazarlanması PDF
John Lidstone, Abit Bulut
Toplumsal bütünlük açısından terör pazarlaması ve kont-pazarlama PDF
Abit Bulut
Bilgisayar destekli işgücü planlaması PDF
Osman Demirdöğen
Örgüt gelişitrmenin verimlilik ve etkinlik açısından değerlendirilmesi ve başlıca örgüt geliştirme teknikleri PDF
Nurullah Genç
Gerilim; Kaynakları, belirtileri ve azaltıcı önlem ve teknikler PDF
Nurullah Genç
Örgütsel davranış, karar süreci ve karşılıklı etkileşim PDF
Nurullah Genç
Just in time in banking PDF
Şule Özkan, Osman Demirdöğen
Başarılı bir işgücü denetiminin şartları PDF
Celaleddin Atamanalp


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646