Cilt 8, Sayı 3-4 (1990)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

"Azgelişmiş ülkelerde siyasal sistem" tartışmaları üzerine PDF
Yusuf Bayraktutan
Eski Hindistan'da iktisadi düşünce PDF
K.P. Bhatnagar, Satiah Bahadur, Çev. E. Alper Güvel
İşçilerin serbest dolaşımı açısından Avrupa sosyal şartı ve Avrupa ortak pazar andlaşmasının birlikte değerlendirilmesi PDF
Şükrü Yıldız
Tüketici kredileri ve Türkiye'deki bankalarda uygulama PDF
Evcan Uzunlar
Enflasyon koşullarında yatırım projelerinin değerlendirilmesi PDF
Evcan Uzunlar
Tahvil sahipleri genel kurulu PDF
Şükrü Yıldız
Anonim ortaklıkta pay sahibi olan tüzel kişilerin, yönetim kurullarındaki temsilcilerinin vasıtasıyla genel kurulda yönetim kurulunun ibrası hususunda oy kullanıp kullanmayacakları PDF
Sadrettin Haşıloğlu
Yönetime katılma ve çalışma açısından motivasyon PDF
Nurullah Genç
Üretim faktörleri ve sınai mamüller açısından maliyetler PDF
Celaleddin Atamanalp
Fiyatlandırma kararlarında katkı paylarından yararlanma PDF
Nihat Küçüksavaş
Optimal üretim programının planlanmasında katkı paylarından yararlanma PDF
Nihat Küçüksavaş
Sabit oranlar durumunda birleşik mamül kararları: Bir not PDF
Lloyd R. Amey, Çev. M. Suphi Orhan
Sanayi işletmelerinde işçilik maliyetleri PDF
M. Suphi Orhan
Kalite fonksiyonu ve pazarlamadaki yeri PDF
Recai Çınar
Maliyet dağıtımlarının ve birleşik ürün maliyet artı kar haddi fiyatlarının birlikte tesbiti PDF
Arnold Schneider, Reşat Karcıoğlu
Çeşitlendirme prensipleri PDF
C. Ronald Sprecher, Çev. Reşat Karcıoğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646