Cilt 23, Sayı 3 (2009)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KURUMSAL BLOGLAR VE BİRKAÇ KURUMSAL BLOGUN İNCELENMESİ PDF
Fatih Karcıoğlu, Esat Kurt
HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ PDF
Tuğçe Gürel
ÇALIŞANLARDA İŞ DOYUMU: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ayşen Temel Eğinli
ÖRGÜTLERDE “İZLENİM YÖNETİMİ DAVRANIŞI” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME PDF
Selen Doğan, Selçuk Kılıç
ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONEL DEĞERLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA PDF
Atılhan Naktiyok, M. Kürşat Timuroğlu
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT), ÖRGÜTSEL REKABETÇİ STRATEJİLERİ VE BAŞARIM İLİŞKİSİ PDF
Aykut Hamit Turan
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ PDF
Selahattin Yavuz
ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ PDF
Oğuz Kaynar, Serkan Taştan
KARS KAŞAR PEYNİRİ İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Levent Gelibolu
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: TOKAT ÖRNEĞİ PDF
Kadir Ardıç, Hümeyra Sadaklıoğlu
191 VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ PDF
Serkan Acinöroğlu
RİSK YÖNETİM SÜRECİ VE RİSK YÖNETMEKTE KULLANILAN TEKNİKLER PDF
Abdurrahim Emhan
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN NEDENLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZ PDF
Osman Peker, Hakan Hotunluoğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646