Cilt 23, Sayı 4 (2009)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

ETKİNLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ YARATTIĞI KARIŞIKLIK PDF
Süleyman Yükçü, Gülşah Atağan
YALNIZLIK OLGUSU VE SANAL SOHBETİN YALNIZLIĞIN PAYLAŞIMINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Üstün Özen
BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMASI PDF
Yavuz Kılağız, Ahmet Baran
ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI PDF
Osman Demirdöğen, Dilşad Güzel
FAKTÖR ANALİZİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLEME ÇALIŞMASI PDF
Sait Patır
HİZMET KALİTESİ VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE MÜŞTERİ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ PDF
Resul Usta, Salih Memiş
BANKA YABANCILAŞMASININ TÜRKİYE’DEKİ YERLİ VE YABANCI BANKALAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
H. Ali Ata
PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION UNDER DETERIORATION PDF
Ömür Tosun, Orhan Kuruüzüm
TÜRKİYE’DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA PDF
Cavit Yeşilyurt
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE REEL MİLLİ GELİR ARASINDAKİ ÇEVRİMSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Cem Saatçioğlu, Levent Korap
DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1965-2007) PDF
Doğan Uysal, Hüseyin Özer, Mehmet Mucuk
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ PDF
Seymur Ağayev, Nebiye Yamak
FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ PDF
Veli Yılancı
KONAKLAMA HİZMETLERİNDE MALİYETE DAYALI FİYATLAMA VE FİYAT DEĞİŞİMİNİN BÖLÜM KARLILIĞINA ETKİLERİ PDF
İhsan Yıldıztekin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646