Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

1.848.363 1.281.700

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

  • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
  • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
  • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
  • DOAJ
  • Open Science Directory
  • Google Scholar

Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

Seçmen Kimdir, Ne İster? Yerel Seçimlerde Seçmen Pazarının Bölümlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Elif Boyraz
İSRAİL’DE DİNİ KURUM, OLUŞUM VE REFERANSLARIN SİYASİ, KAMUSAL VE HUKUKİ ALANLARA ETKİLERİ PDF
Hasan Emir Aktaş
ORTADOĞU’DA SELEFİ-Şİİ GERGİNLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN TUTUMU PDF
Şükrü Nişancı, Lokman Şahin
THE CLIMATE CHANGE AND ENERGY SECURITY NEXUS IN THE US PDF
Elif Colakoglu
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Abdulkadir ALBEZ
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI PDF
Ebru Tolay, Olca Sürgevil Dalkılıç, Oytun Boran Sezgin
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ (1971-2014) PDF
Uğur Korkut PATA
Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası Ve Starbucks Örneği) PDF
Kadir Deligöz, Sevtap Ünal
Construction Industry in Turkey: An Input-Output Analysis Using the World Input-Output Database (WIOD) For the 2002-2011 Periods PDF
Zafer Barış Gül
TÜKETİCİLERDE İÇGÜDÜSEL ALIMLARDAN SONRA MEYDANA GELEN UTANÇ VE SUÇLULUK DUYGULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
hatice AYDIN, Sevtap ÜNAL
LİSANS DÜZEYİNDEKİ FİNANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALGISI VE BEKLENTİLERİ PDF
Ercan Özen, Sultan ÖZEK
Enlargement as a Case Showing Deliberative and Reversible Nature of the European Integration PDF
Yılmaz KAPLAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646