TÜKETİCİLERDE İÇGÜDÜSEL ALIMLARDAN SONRA MEYDANA GELEN UTANÇ VE SUÇLULUK DUYGULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

hatice AYDIN, Sevtap ÜNAL
2.419 379

Öz


Utanç ve suçluluk duyguları, içgüdüsel alımlardan sonra meydana gelen negatif öz bilinç duygularıdır. Bu duygular tüketicinin yeniden satınalma davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı içgüdüsel alımların utanç ve suçluluk duygularına ve bu duyguların yeniden satınalma niyetine etkisini belirlemektir. Bu amaçla İstanbul ve Marmara Üniversitesi öğrencilerine anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre içgüdüsel alımların utanç ve suçluluk duygularına; bu duyguların da yeniden satın alma niyetlerine etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca içgüdüsel alımlardan sonra tüketicilerin daha çok suçluluk duymalarına rağmen yeniden satınalma niyetleri üzerinde utanç duygusunun etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.