TÜRKİYE'DE TMS-TFRS KAPSAMINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN KALİTE STANDARTLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ

Reşat KARCIOĞLU, Şakir DIZMAN
1.230 253

Öz


          Öz: Ülkemizde 2011 yılında çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe kayıtlarının yapılması ve finansal tabloların düzenlenmesinde, 2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nın esas alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada; Muhasebe Eğitimi’nin belirtilen standartlar doğrultusunda ne derece yapılabildiğinin tespiti amacıyla Muhasebe eğitimi verilen tüm eğitim düzeylerinden öğrencilere “Muhasebe Eğitiminde Kalite Standartları Açısından Yeterlilikler Anketi” uygulanmıştır. Bu anket ile “Muhasebe Eğitimi” verilen; Lise, Yüksekokul, Fakülte, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinin tamamında Muhasebe dersi almış olan öğrencilerin, Muhasebe eğitimini, kalite standartları açısından hangi düzeyde yeterli gördükleri 5’li Likert ölçeğe göre ölçülmüştür. Anket, Erzurum’da bulunan iki “Ticaret Meslek Lisesi”, iki “Yüksekokul”, iki “Fakülte” ve bir Üniversitenin “Yüksek Lisans” ve “Doktora” öğrencilerine uygulanmıştır. Yapılan anket sonuçlarına göre; öğrencilerin muhasebe eğitiminde kalite standartları açısından en yüksek yeterlilikleri Lise düzeyinde, En düşük yeterlilikleri ise Doktora düzeyinde gördükleri ortaya çıkmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.