Sürdürülebilirlik Maliyeti Örneği Olarak Maden Sahası Restorasyonu

Süleyman Yükçü, Nur Fidancı
1.363 258

Öz


Sanayileşmenin artmasıyla birlikte doğal kaynakların daha hızlı tüketilmesi bu kaynakların gelecek nesiller için devamlılığının nasıl korunacağı sorununu gündeme getirmiştir. Bu durum; sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkararak, ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların (üçlü sorumluluk) işletme tarafından ne kadar benimsendiği ile ilgili bilginin paydaşlar, hatta işletmenin kendisi tarafından talep edilmesi ile de sürdürülebilirlik raporlarını ortaya çıkarmıştır. Toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik konusunda bilinç arttıkça; yatırımcıların, müşterilerin, uluslararası baskı gruplarının ve devletlerin işletmelerden bu konudaki beklentileri artmıştır. Bu bakış açısıyla; çalışmada madencilik sektöründe karşılaşılan olumsuz etkilerin maliyetleri ele alınmaktadır.  2007 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayalı “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” çerçevesinde ve sürdürülebilirlik anlayışıyla karşılaşılacak maliyetler ortaya koyulmaktadır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.