5S TEKNİĞİ AŞAMALARI VE MAKARNA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

murat çakırkaya, Ömer Emrah Acar
2.577 681

Öz


Öz: “5S”; temel olarak gereksiz malzeme ve ekipmanların azaltılıp uzaklaştırılmasına, bunlara ulaşmada yaşanan aksaklıların en aza indirilmesine ve çalışma alanının düzenlenmesine odaklanan bir yalın üretim tekniğidir. “5S” çalışmaları yalın dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Bu tekniğin, etkin bir çalışma ortamının oluşturulmasına imkan sağlaması, özellikle kurumsal şirketlerde sıklıkla uygulanmasının önünü açmıştır. Çalışma ortamlarının fiziksel özelliklerine ek olarak; ergonomi, etkin kullanım gibi açılardan da uygun olması ve çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri, çalışan beklentileri ve işyeri düzeni açısından önemlidir. Diğer bir ifadeyle çalışanların çevrelerine kayıtsız kalmalarını, israfı görmelerini sağlamak bu disiplinin en önemli amaçlarındandır. Bu çalışmada 5S tekniği uygulamasının örneklenmesi maksadıyla Selva A.Ş.’ de hayata geçirilen 5S uygulamaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: 5S, Yalın Üretim, Düzen.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.