ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN NASA-RTLX YÖNTEMİ İLE ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Elif Kılıç Delice
1.797 359

Öz


Acil servisler ani gelişen hastalık, kaza veya yaralanma ile başvurulan ve genellikle hayati tehlike oluşturabilecek durumlar ile karşılaşılan hastane birimleridir. Bu birimlerde, hastaya hızlı ve etkin müdahale gerektiğinden, tanı koyma aşamasında hızlı ve doğru karar verilmek zorunda olan acil servis hekimlerinin fiziksel iş yükü yanında zihinsel iş yüklerinin de oldukça fazla olduğu söylenebilir. Özellikle hasta yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda hekimlerin algıladığı iş yükleri yani zihinsel iş yükü derecesi artmakta ve performanslarını etkilemektedir. Bu çalışmada, acil servis doktorlarının zihinsel iş yükü The National Aeronautics and Space Administration–Raw Task Load Index (NASA-RTLX) yöntemi ile belirlenmiştir. bir ilimizde yer alan üç hastanenin acil servislerinde çalışan hekimlerin zihinsel iş yükleri belirlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yapılan frekans analizi, t testi ve ANOVA ile değerlendirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel iş yükü, acil servis, NASA-TLX, NASA-RTLX


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.