Cinsiyet Tüketici Karar Verme Tarzlarını Farklılaştırır mı?

Tülay YENİÇERİ, Belkıs Dilek Özbezek
1.728 350

Öz


Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle birlikte tüketicilerin karar vermesi      daha da karmaşık hale gelmiştir. Tüketici karar verme tarzları, tüketici satınalma davranışlarını etkilediğinden ve pazar bölümlendirme faaliyetlerinde kullanıldığından bu kavramın incelenmesi pazarlama uygulamaları ve stratejileri bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Suriyeli göçmenlerin karar verme tarzlarını incelemek ve cinsiyetin karar verme tarzlarını farklılaştırıp farklılaştırmadığını tespit etmektir.

Suriye’den Ülkemize gelen göçmenlerin karar verme tarzlarını irdeleyebilmek amacıyla yapılan bu çalışmada öncelikli olarak araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Suriyeli kadın ve erkek tüketicilerin satınalma karar tarzları itibariyle farklılıklarını tespit edebilmek amacıyla ayırma (diskriminant) uygulanmıştır. Suriyeli göçmenlerin satınalma tarzlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu araştırma sonucunda elde edilen faktörler Sproles ve Kendall’ın geliştirdiği faktörlerle çok büyük ölçüde uyum göstermektedir. Araştırma hipotezini test edebilmek amacıyla uygulanan ayırma analizi sonuçlarına göre Suriyeli kadın ve erkekler farklı karar verme şekillerine sahiptir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.