ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Abdulkadir ALBEZ
2.211 435

Öz


Bugün bütün dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Ar-Ge faaliyetlerine dünyayla rekabete ve ekonomik kalkınmaya yaptığı katkı nedeniyle büyük önem verilmektedir. Bu itibarla ülkemizde devlet tarafından Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesi için pek çok araç kullanılarak önemli teşvikler sağlanmaktadır. Dolayısı ile son yıllarda özel sektörün Ar-Ge yatırımlarında büyük artışlar olmuştur. Bu çalışmanın amacı, özellikle üretim işletmelerinde Ar-Ge giderlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.