Türkiye Ekonomisinde Para Arzının İçselliği: 2006-2014 Dönemi Üzerine Bir Uygulama

bilge köksel
1.495 311

Öz


Post Keynesyen iktisatçılar, para arzının içsel olduğunu savunmaktadırlar. Para arzının içselliği, merkez bankasının para arzı üzerinde hiçbir kontrolünün olmaması ve para arzının kredi talebi tarafından belirlenmesi demektir. Bu çalışmanın amacı; Johansen Eşbütünleşme analizi çerçevesinde Türkiye ekonomisinde para arzının içsel olup olmadığını 2006:1- 2014:11 dönemi için test etmektir. Türkiye’de finansal sistem banka ağırlıklıdır. Bu nedenle bankaların özel sektöre verdiği krediler bağımsız değişken olarak ele alınır iken;  para arzı serisi olarak seçilen M2 bağımlı değişken olmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen ampirik bulgulara göre, belirtilen dönemde Türkiye’de para arzı içsel olarak belirlenmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.