Toplam Faktör Verimliliği: Savunma Sanayi Örneği

Fehim Sırrı BAKIRCI, Rıza Bayrak, Selcan Önal
1.267 228

Öz


Özet

 

Bu çalışmada ülkelerin savunma sanayi toplam faktör verimlilikleri analiz edilmiştir. Çalışmada GSYİH, savunma sanayi harcamaları, savunma sanayi istihdamı, savunma sanayi ithalatı, lojistik faktör endeksi girdi değişkeni olarak; savunma sanayi toplam satışları, savunma sanayi ihracatı ve savunma sanayinde elde edilen kar ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Karar Verme Birimi (KVB) olarak kullanılan 21 ülkenin 2009-2013 yıllarına ait verileri, Dünya Bankası ve SIPRI kaynaklarından elde edilmiştir. Analiz yöntemi olarak Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada sonuçlara göre; ülkelerin dönemler itibariyle teknik etkinlik, teknolojik etkinlik, saf teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve Malmquist toplam faktör verimliliği ortalamaları bazında yapılan değerlendirmede; 2009-2010 döneminde bütün ülkelerin tüm etkinlik türlerinde en düşük ortalamaya sahip olduğu; 2010-2011 döneminde ise tüm etkinlik türlerinde tam etkinlik düzeyine ulaştıkları görülmüştür. 2009-2013 yıllarını kapsayan dönemde teknik etkinlik, teknolojik etkinlik, saf teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve toplama faktör verimliliği bazında bir değerlendirme yapıldığında; ABD, Fransa, İspanya, Avustralya, İsviçre ve Hollanda’nın tüm etkinlik türlerinde tam etkinlik düzeyinde olduğunu; Türkiye ve Singapur’un ise tüm etkinlik türlerinde etkinlik sınırının altında kaldığı gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Malmquist Endeksi, Toplam Faktör Verimliliği, Savunma Sanayi, Etkinlik Analizi.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.