Türkiye İçin Hisse Senedi Piyasası ve Finansal Dışa Açıklık İlişkisinin VAR Modeli İle Analizi: (1998:Q1-2013Q1)

Emine Kaya, Alper Veli Çam, Abdulkadir Barut
1.293 249

Öz


1980’li yıllarda başlayan finansal serbestleşme ile sermaye piyasası kısıtlamaları kaldırılmış ve finansal serbestleşme sonucunda finansal dışa açılma başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, finansal dışa açıklık oranı ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi Türkiye için tespit etmektir. 1998:Q1-2013Q1 dönemini kapsayan çalışmada, VAR modeli kurulmuş ve Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Granger nedensellik analizi sonucunda, hisse senedi piyasasından finansal dışa açıklık oranına doğru tek taraflı nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç sermaye piyasalarında meydana gelen değişimlerin finansal dışa açıklığı etkilediğine işaret etmektedir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.