TÜRKİYE PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÇAY MARKALARININ KONUMLANDIRILMASI

F. Görgün DEVECİ, Erdal ÖZBEY, Sanam EYVAZZADE, Sevtap ÜNAL
1.420 315

Öz


Türkiye sahip olduğu coğrafik ve iklimsel özellikler dolayısıyla çay üretiminde söz sahibi ülkelerden birisidir. 2014 yılı itibariyle yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton çayın üretildiği Türkiye’de kişi başı çay tüketimi ise yaklaşık 3 kg’dır. Çay üretimi ve tüketimi açısından dünya genelinde yapılan sıralamalar içerisinde ilk beş ülke içerisinde yer alan Türkiye’de yerli ve yabancı markalar arasında ciddi bir rekabet söz konusudur.

Bu çalışmada Türkiye pazarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 6 farklı çay markasının tüketiciler gözündeki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Çay markalarının mevcut konumlarını belirleyebilmek amacıyla marka imajı ve marka kişiliği değişkenleri kullanılmıştır. Çalışma Erzurum Merkez ilçede gerçekleştirilmiş, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi yardımıyla markaların algılama haritalarındaki konumları belirlenmiştir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.