SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJININ TEMEL YETENEKLER VE DİNAMİK KABİLİYETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

ÖMER FARUK COŞKUN, Adnan ÖZYILMAZ
1.471 354

Öz


Bu çalışmanın amacı küreselleşen piyasalarda işletmelerin farklılaşma ve ayırt edici özellikler kazanmasında kilit rol oynayan temel yeteneklerin ve dinamik kabiliyetlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeye etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın yöntemi, temel yetenekler, dinamik kabiliyetler ve sürdürülebilir rekabet konularında daha önceki dönemlerde yapılmış olan çalışmalar üzerinden literatür taraması şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca temel yeteneklerin ve dinamik kabiliyetlerin sürdürülebilir rekabet avantajına etkisi üzerine bir model oluşturulmuştur. Bir işletmenin rekabet avantajı oluşturabilmesi için gerekli olan temel yetenekleri kesin olarak belirlemesi ve eşsiz dinamik kabiliyetler oluşturmasına ihtiyaç duyulacağı sonucuna varılmıştır. Temel yetenekler ve dinamik kabiliyetler kavramlarının daha derinlemesine anlaşılmasına, bir işletmenin bunları oluştururken ve geliştirirken dikkat etmesi gereken noktaların altının çizilmesine ve bu konunun rekabet avantajı açısından öneminin pekiştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.


Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.