VERGİ CENNETLERİ VE POSTA KUTUSU ŞİRKETLERİN KAMU MALİYESİNE ETKİLERİ

Birol KARAKURT
1.915 655

Öz


Küreselleşme ve teknolojik gelişmeyle birlikte sermayenin rahatlıkla yer değiştirebilir olması, vergi cennetlerini kullanarak vergiden kaçınmayı daha kolay hale getirmiştir. Vergi cennetlerini kullanarak vergiden kaçınmanın son ürünü ise posta kutusu şirketledir. Genel olarak vergi cennetlerinde bulunan ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki mükelleflerin daha az vergi ödemesine neden olan posta kutusu şirketler, sadece isimden ve posta kutusundan ibaret olmakla birlikte mükellefler vergi cennetlerinde bulunan bu şirketlere paralarını aktarmakta ve vergi yükünü azaltmaktadır. Bu nedenle ülkelerden posta kutusu şirketler aracılığıyla vergi cennetlerine akan sermaye vergilendirilememekte ve ülkelerin vergi gelirleri bu nedenle düşmektedir. Bu durumda ücretler gibi diğer vergi kaynaklarından alınan vergi artarken daha az kamu hizmeti sunulabilmektedir. Bu durumu önlemeye yönelik uygulamalar diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yürürlüğe konulmuştur. Ancak posta kutusu şirketler ve vergi cennetleri ile mücadele gerek dünyada ve gerekse de Türkiye’de yetersiz düzeydedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.