BORSA İSTANBUL’DAKİ İLK HALKA ARZLARDA İLK GÜN DÜŞÜK FİYAT ANOMALİSİ

Durmuş YILDIRIM, Aydoğan DURSUN
1.465 299

Öz


Bu çalışmada, BIST’te gerçekleşen ilk halka arzlardaki ilk gün düşük fiyat anomalisi sektörel açıdan, halka arz esnasında kullanılan halka arz şekilleri ve aracılık şekilleri açısından incelenmiş ve gruplar içerisinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı test edilmiştir. Çalışma, 2004 -2014 döneminde  BIST’te halka arz olunan 110 firmayı kapsar.  Çalışmada ilk halka arzlarda ilk gün düşük fiyat anomalisinin varlığı tespit edilmiş, hatta bu etkinin az da olsa ikinci gün de devam ettiği görülmüştür. Ayrıca ilk gün ortalama anormal getirisi yönünden sektörler, halka arz ve aracılık şekilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.