TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ

Ş. Mustafa ERSUNGUR, Emine Demet Ekinci
1.563 416

Öz


Doğu Asya hızlı büyüme artışı, güçlü piyasa potansiyeli ve teknoloji alanında gösterdiği büyük başarıyla tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de dikkatini çekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada Doğu Asya ülkeleri (Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan) ile Türkiye arasındaki dış ticaret ilişkisi ele alınmaktadır. Çalışma, Girdi-Çıktı Akım tablolarını kullanarak 1995, 2000, 2005, 2008, 2011 yıllarında söz konusu ülkelerin ekonomik yapısını ve kilit endüstrilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin ithal girdi açısından dışa bağımlılığının önemli bir ekonomik problem olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Doğu Asya Ülkeleri, Girdi-Çıktı Analizi, İmalat

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altay, A. ve Ünay, S. (2014), Küreselleşme Sürecinde Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri, Sayı:96, SETA Yayınları, İstanbul. Türkçe http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2015/02/150216_japonya_ekon omi (Erişim: 29.05.2015). Ekonomik Durgunluktan Çıktı”,

Bocutoğlu, E. (1990), Endüstrilerarası İktisat, Teori ve Türkiye Uygulamaları, KTÜ Basımevi, Trabzon.

Deloitte, (2012), 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte Global Services. Demircioğlu, S. (2014), “Dünden Bugüne Japon Ekonomisi”, http://www.destekmenkul.com/forex-haberleri/semra-demircioglu dunden-bugune-japonya-ekonomisi/, (Erişim: 28.04.2015).

Erdönmez, P. Ataman, (2002), “Japonya Mali Krizi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 40, ss.50-67.

Ersungur, Ş. Mustafa, (2005), Bölgesel İktisat, Atatürk Üniversitesi, İİBF, Z. F. Fındıkoğlu Araştırma Merkezi, Yayın No:219, Erzurum.

Fleissner, P. U. A., (1993), Input-Output Analyse-Eine Einführung in Theorie und Anwendungen, Wien.

Levent, F. and Gökkaya, Z. (2014). “Education Policies Underlying South Korea's Economic Success”, Journal Plus Education, 10(1), 275-291 National Statistics, Republic of China, Taiwan, http://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5, (Erişim: 18.05.2015).

Özyurt, H. (2007), İktisadi Planlama, Derya Kitabevi, Trabzon.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi Portalı, “Türkiye-Japonya Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-japonya-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim: 06.05.2015).

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi Portalı, “Türkiye-Güney Kore Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-guney-kore-siyasi-iliskileri.tr.mfa

T.C. Ekonomi Bakanlığı Resmi Portalı, http://www.ekonomi.gov.tr /portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke_masalari?_afrLoop=26125 04740241484&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=5lmk7z20_62# %40%40%3F_afrWindowId%3D5lmk7z20_62%26_afrLoop%3D261 2504740241484%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- state%3D5lmk7z20 126, (Erişim: 19.05.2015).

Thirlwall, A.P., (1990), Growth and Development, Fourth Edition, McMillan Education Ltd., London.

Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. and de Vries, G. J. (2015), "An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global Automotive Production", Review of International Economics., (DOI: 10.1111/roie.12178).

Trinh, B., Hoa, Pham L., Giang, B. C., (2008), “Import Multiplier in Input- Output Analysis”, Depocen,Working Paper Series No. 2008/23

TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Portalı, Dış Ticaret İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul, (Erişim: 14.05.2015).

UNCTADSTAT, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders. aspx?sRF_ActivePath=p,4&sRF_Expanded=,p,4, 16.05.2015). (Erişim:

World Bank, World Development Indicators. http://databank.worldbank.org /data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world- development-indicators, (erişim: 21.04.2015).

World Trade Organization, Statistical Database, http://stat.wto.org/Statistical Program/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E, 01.05.2015). Input-Output http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm, 25.03.2015). (Erişim: World Database, National Input-Output Tables, (Erişim:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.