GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE DEĞERLERİ

Ahmet ÖZKİRAZ, Müşrike Nazan Arslanel, Taylan Şengül
1.627 525

Öz


          GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN

                                              AİLE DEĞERLERİ

Ahmet Özkiraz*

M. Nazan Arslanel**

Taylan Şengül***

        Özet: Aile Kurumu toplumların tarihi sürecinde çeşitli yapılarda hep varlığını sürdürmüştür. Ailede toplumların değişmesine paralel olarak değişiklikler yaşanmıştır. Bazı yaklaşımlar ailenin sanayi ve kentleşme süreciyle çözülme sürecine girdiğini bazıları ise aile kurumunun çözülmeyip yapı değiştirdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin aile değerleri betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı gençlerin aile değerlerinin betimlenmesi ve buna göre ileride bu gençlerin kuracağı ailelerin nasıl şekilleneceği öngörülmeye çalışılmıştır. Çalışma 325 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerine göre üniversite öğrencilerinin geleneksel aile değerlerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çalışmaya katılan kadın ve erkek öğrenciler arasında; aile reisliği, aile büyüklerinin aile içi sorunlara müdahalesi, yaşlanan aile yakınlarına bakımı ve kadının çalışması konusunda farklılaştıkları görülmüştür.

       Anahtar Kelimeler: Aile, aile değerleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


* Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

** Yrd.Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

*** Arş.Grv. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 


Tam metin:

PDF